Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

Nowe zmiany dotyczące funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. St. Czarnieckiego
w Gołębiu obowiązujące od 22 marca 2021 roku do 11 kwietnia 2021 roku

 

 Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia 2021 roku, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej.

 

 Klasy I-III realizują naukę zdalną wg. planu przesłanego przez wychowawców na dziennik elektroniczny.

 

 Dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

 

 Dla uczniów klasy ósmej  nadal będą prowadzone konsultacje  w małych grupach.

 

 Zostają zawieszone wszystkie zajęcia dodatkowe tj. teakwondo, kickboksing, tańce oraz język angielski.

 

 

 

 

                                                                                            DYREKTOR SZKOŁY

 

                                                                                            /-/ Krzysztof Gowin

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

 

 Rekrutacja 2021/2022

 

W związku z organizacją nowego roku szkolnego 2021/2022 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Czarnieckiego w Gołębiu ogłasza rekrutację do klasy pierwszej dzieci urodzonych w 2014 roku.

 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji (zakładka dla rodziców)
i przestrzeganie terminów.

 

 

 

  1. Terminy składania dokumentów:

 

  • 01.03.2021 r. – 22.03.2021 r.:

 

ü Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły

 

ü Załączniki 1-4 (dotyczą tylko uczniów spoza obwodu szkoły)

 

  • 29.03.2021 r. – 06.04.2021 r.

 

ü Oświadczenie woli

 

ü Zdjęcie dziecka – 1 szt.

 

 

 

  1. Miejsce składania dokumentów: sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 14.30.

 

   

                                     Zapraszamy!

 

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

 

 

W związku z powrotem do szkół klas I-III od dnia 25 stycznia 2021 roku biblioteka czynna w następujących godzinach:

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

OGŁOSZENIE !!!

W czasie nauki zdalnej w okresie od 22 do 31 marca i od 7 do 9 kwietnia 2021 r. biblioteka szkolna czynna codziennie w godzinach 8.00 – 11.00.  Serdecznie zapraszamy.

Agnieszka Kozak

 

 

 

                                                                                                                                 Drodzy Rodzice,


ze względu na utrudnione warunki spowodowane pandemią zdecydowaliśmy
się na udostępnienie Państwu możliwości zawarcia ubezpieczenia
poprzez stronę internetową naszej szkoły.

W celu wykupienia polisy szkolnej proszę o skopiowanie linku strony TU
InterRisk https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline następnie wpisanie
unikalnego dla naszej placówki numeru mtc6n

System przekieruje Państwa do oferty ubezpieczenia. Gdy na stronie
pojawi się zakres ubezpieczenia, należy kliknąć przycisk "kup
ubezpieczenie" na dole strony.

Dane osoby zgłaszającej - wpisujemy dane rodzica

Dane ubezpieczonego - wpisujemy dane dziecka

Ubezpieczenie będzie obowiązywało od 01-09-2020 do 31-08-2021

Możliwość zawarcia ubezpieczenia do 31 października 2020 r.

Pozostałe informacje w zakładce "Dla Rodziców" 

 

Drodzy Rodzice.

Informujemy, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 30 zł.

Wpłat można dokonywać  przelewem na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Gołębiu nr 89 8736 0006 2003 0060 0154 0001 lub osobiście u Dyrektora Szkoły.

W tytule przelewu proszę wpisywać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Krzysztof Gowin

 

 

 

 

 

Aktualności

Jesteście sercem tej szkoły….

Jesteście sercem tej szkoły….

To tu będziecie zdobywać wiedzę w różny sposób ale mądrości musicie nauczyć się sami.

               Tymi słowami wychowawca klasy powitał zaproszonych gości i swoich podopiecznych rozpoczynając uroczystość ślubowania uczniów...

Próbne egzaminy ósmoklasisty 2021

W naszej szkole odbyły się próbne egzaminy ósmoklasisty.W dniach 17, 18  i 19 marca uczniowie klasy VII zmierzyli się z zadaniami  z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

W związku z pandemią egzaminy przebiegały w reżimie...

Rodzicu...

Szanowni Rodzice,

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierunkiem dr n. med. Pauliny Krawiec realizuje badania dotyczące „Wpływu ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku...