Pamiętmy ...

Pamiętamy o tych co odeszli.Tradycyjnie, 31 października uczniowie z naszej szkoły odwiedzili miejscowy cmentarz. Zapalili znicze na nagrobku wieloletniej nauczycielki w Szkole Podstawowej- Jadwigi Zarzyckiej oraz na zbiorowej mogile osób, zgładzonych przez hitlerowskich oprawcółw w czasie pacyfikacji wsi Bałtółw w 1943 roku.