Próbna ewakuacja

W dniu 6 listopada 2019 o godzinie 10.55 w Szkole Podstawowej w Gołębiu, odbyła się próbna ewakuacja uczniów, nauczycieli i personelu szkolnego w przypadku zagrożenia pożarowego.
Ewakuację szkoły podejmuje się w sytuacji szczególnego zagrożenia ludzi i mienia, np. pożaru, zamachu i innych zagrożeń. W pierwszej kolejności ewakuacji podlegają uczniowie i personel szkoły. Akcja wyprowadzenia dzieci ze szkoły do bezpiecznego miejsca, nie zagrażającemu zdrowiu i życiu, przebiegła bardzo sprawnie i  trwała około 4 minut. 
 
                                                                                                      Opracował: J.Majcher
                                                                                                      fot.K.Ziemska