Wyróżnienie dla naszej szkoły

W dniu 19 listopada 2019 r. odbyła się w Warszawie uroczysta Gala podsumowująca 27. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa. Podczas ceremonii uhonorowano organizatorów najciekawszych wydarzeń odbywających się w ramach tegorocznej edycji EDD pod hasłem „Polski Splot”.

Z radością informuję, że wśród czterech laureatów z województwa lubelskiego znalazła się Szkoła Podstawowa im. St. Czarnieckiego w Gołębiu, która otrzymała wyróżnienie za współorganizowany z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gołębiu cykl imprez pod hasłem „Gołębskie Sploty”.

W uzasadnieniu wskazano na modelową współpracę szkoły z lokalną instytucją kultury w przygotowaniu interesującej oferty dla środowiska lokalnego. Pragnę zaznaczyć, że to 10-ta edycja obchodów EDD przygotowana  przez szkołę we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gołębiu.

Chciałbym jeszcze raz podziękować całej społeczności szkolnej, uczniom, nauczycielom, rodzicom, instytucjom wspierającym szkołę za olbrzymie zaangażowanie, bez którego nie byłoby tego wspaniałego sukcesu.

 

 Krzysztof Gowin – dyrektor szkoły