„Wiemy, kim jesteśmy, ale nie wiemy, kim będziemy”…

„Wiemy, kim jesteśmy, ale nie wiemy, kim będziemy”…

 

Słowa Williama Szekspira były mottem przewodnim ślubowania klas pierwszych, które odbyło się  19.11.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu.

Na uroczystość przybyli:

- Danuta Smaga – Starosta Powiatu Puławskiego,

- Krzysztof Brzeziński – Wójt Gminy Puławy,

- Anna Rogala i Małgorzata Filipek – nauczycielki Gminnego Przedszkola w Gołębiu.

            W pięknej scenerii „Stumilowego Lasu” pierwszoklasiści zaprezentowali montaż słowno – muzyczny. Zawierał on treści patriotyczne, zdrowotne i ekologiczne. Podsumowaniem inscenizacji było przedstawienie cech wzorowego ucznia, które powinno posiąść i stosować w praktyce w trakcie nauki szkolnej każde dziecko.

          

Następnie po wprowadzeniu pocztu sztandarowego cała społeczność uczniowska odśpiewała „Hymn Czarniecczyków”. Kolejnym ważnym momentem tego dnia było złożenie ślubowania.

            Potem pan dyrektor Krzysztof Gowin pasował szablą każdego pierwszaka na pełnoprawnego ucznia naszej szkoły.

            Na zakończenie uroczystości naszych milusińskich spotkała miła niespodzianka w postaci licznych prezentów od przybyłych gości i rodziców.

            Mamy nadzieję, że to wydarzenie na długo zapadnie w pamięci.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej uroczystości, a w szczególności paniom Małgorzacie Linek i Dorocie Jabłońskiej za pomoc w wykonaniu dekoracji.

 

Maria Gawrylak – wychowawca kl. I a

Mariola Kamola – wychowawca kl. I b