„ Gmina Puławy dla Seniorów”

W ramach realizacji projektu „ Gmina Puławy dla Seniorów” powstała książka „ Ocalić od zapomnienia”. Zapis historii opowiedzianych przez uczestników Klubu Seniora w Gołębiu. Opowiadania zebrała i zapisała Dorota Opolska- Maksym- nauczycielka ze Szkoły Podstawowej
w Gołębiu. Szczególnie wzruszające dla społeczności szkolnej są wspomnienia dwu emerytowanych nauczycielek, Pani Bronisławy Gowin- „ Z gołębskiej Gruszki na Ogólnopolską Olimpiadę w Sanoku” oraz Pani Barbary Kozak- „ Od lnu do owczego runa”.
Są to historie nierozerwalnie związane z naszą miejscowością, które oddają bogactwo „ czasu minionego”, wzruszają i niewątpliwie pogłębiają naszą tożsamość.
Zachęcamy do lektury.