Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

W Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 odbył się 11 lutego 2020 r. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Uczniowie podjęli szereg działań , aby dotrzeć z informacją do każdego ucznia, rodzica informując  jakie korzyści daje nam Internet  i jakie zagrożenia płyną z Internetu.

W tym roku w ramach DBI 2020 każda klasa wykonała plakat związany z tematem DBI „Działajmy razem” dotyczący bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. Uczniowie pod kierunkiem wychowawców zgodnie i z wielkim zapałem pracowali nad plakatami. Wymieniali się swoimi doświadczeniami i udzielali sobie rad w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. Plakaty zostały zaprezentowane na gazetkach klasowych. Dzięki temu uczniowie poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w sieci, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa.

                                                                                                      nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

                                                                                                                    SP Gołąb