Kształcenie na odległość.

Szanowni Rodzice i Uczniowie

 

Od dnia 25 marca br. (środa) w związku z nowym rozporządzeniem MEN nauczyciele będą prowadzić kształcenie na odległość poprzez dziennik elektroniczny. Zakładamy również możliwość korzystania dodatkowo z innych komunikatorów.

 

 

Nauczyciele będą realizować nowe tematy zgodnie z podstawą programową.
W szczególnych przypadkach dany temat lekcji może być prowadzony przez kilka jednostek lekcyjnych.

W przypadku frekwencji będzie ona zaznaczana symbolem KnO (w skrócie kształcenie na odległość).

Rozporządzenie daje prawo nauczycielom oceniania uczniów za wykonane prace, polecenia, itp. W zakładce oceny będą wpisywane, przez okres kształcenia na odległość, zawsze pod kodem KnO, a w opisie pojawi się informacja za co (np. zadanie nr 1, karta pracy, praca pisemna, itp.).

Od poszczególnych nauczycieli otrzymacie Państwo wkrótce (najpóźniej do końca tego tygodnia) informacje o sposobie odsyłania wykonanych zadań domowych.

Zaistniałą sytuacja jest dla całej społeczności szkolnej ogromnym wyzwaniem. Wierze, że wspólnie uda nam się pokonać wszelkie trudności.

 

 

Krzysztof Gowin – dyrektor szkoły