ZS3 Puławy

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
 • od 15 czerwca do 10 lipca br.
  – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły. 
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br.
  – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

 

Terminy uzupełnienia wniosków

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
 • do 10 lipca br
  . – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br.
  – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej
Od 13 do 18 sierpnia br.
w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany
należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

 

Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Pozdrawiam
Agnieszka Chabros
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Isy2FPm_TdA&feature=youtu.be