Podsumowanie realizacji programu zdrowotnego „Zdrowy Styl Życia” w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Gołębiu

 

            W naszej szkole od wielu lat realizowany jest pięcioletni program zdrowotny pod hasłem „Zdrowy Styl Życia”

            W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły realizowali  moduł programu pod hasłem „Zdrowe odżywianie”

           Przez cały rok  poszczególne klasy wykonywały co miesiąc określone zadania wynikające z treści programu.

-  „Dekalog zdrowego odżywiania” ;

-  „Gazetka klasowa o zdrowym odżywianiu”;

- „Realna lub fantastyczna postać z warzyw i owoców” – indywidualny konkurs plastyczny;

-  „Sałatki warzywne lub owocowe” –  przepis w formie rymowanej;  

-  „Witaminy” – plakat klasowy;

- „Witamina” – reklama w dowolnej formie;

- Folder klasowy reklamujący „Żywność ekologiczną”;

- Konkurs plastyczny indywidualny – „Portret bakterii lub witaminy”

- Konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu – forma testu w klasach na dwóch poziomach –   klasy I – IV ; klasy V - VIII;

- „Piosenka klasowa o zdrowym odżywianiu” na dowolną melodię;

- Inscenizacja podsumowująca program zdrowotny „Zdrowe odżywianie” w wykonaniu klasy VI pod opieką  p.Doroty Jabłońskiej.

 

                    Ponadto odbyło się spotkanie z pedagogiem szkolnym

na temat zdrowego odżywiania – „Czy to, co mi najbardziej smakuje jest zdrowe?”;

W klasach została przeprowadzona  pogadanka przez wychowawcę – „Znaczenie witamin dla  zdrowia” i na  temat żywności ekologicznej.

      Podsumowanie programu odbyło się 11 czerwca 2019 r.

Po podliczeniu wszystkich punktów od początku roku szkolnego:

I miejsce zajęła klasa I  zdobywając 115 punktów.

II miejsce zajęła klasa II zdobywając 113 punktów.

III miejsce zajęła klasa VIII zdobywając 110 punktów.

                                                      koordynator programu zdrowotnego - Donata Szewczyk