Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Klauzula 1

Klauzula 1

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach ……………………………….

 

………………………………..

                                                                                                          (data, podpis)

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych. jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarneckiego w Gołębiu (adres: Gołąb, ul. Puławska 32, 24-100 Puławy, numer telefonu: (81) 881-32-91).

2)  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu ...........................................................

 

4) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

 

6) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

 

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest ................................

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

________________________

podpis            

                                              

 

 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Klauzula 1

Data utworzenia

2018-05-29

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2018-05-29] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2018-05-29] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2018-05-29] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2018-05-29] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2018-05-29] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

24 razy