Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu

24-100 Gołąb

ul. Puławska 32

Tel:(81) 881-32-91

E-mail: sekretariat@spgolab.pl

Przejdź do strony głównej

Sobota, 29 lutego 2020

Publikacja sprawozdania finansowego za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 10 w związku z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe jednostki Szkoła Podstawowa im.Stefana Czarnieckiego w Gołębiu sporządzony na dzień 2018-12-31, został o opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Puławy - Zakładka -  Samorządowa Administracja Placówek Publicznych - Sprawozdania finansowe SAPO i jednostek obsługiwanych.

 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Publikacja sprawozdania finansowego za 2018 rok
Data utworzenia:2019-05-10
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:180
Rejestr zmian: