Nagroda Wójta Gminy Puławy za rok szkolny 2012/2013

 Nagroda  Wójta Gminy Puławy rok rocznie przyznawana jest uczniom uzyskującym bardzo wysokie wyniki w nauce. 

 Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu . Nagrody - tablety wręczył sam Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński.

           Prymusom  gratulujemy!