Rada Rodziców 2015/2016

RADA  RODZICÓW  W  ROKU  SZKOLNYM  2015/2016

wybrana w tajnych wyborach trójek klasowych

  1. Joanna Misiurek - Czarnecka  ( Przewodnicząca)
  2. Agnieszka Cybula (Z-ca Przewodniczącej)
  3. Justyna Krawczak (Skarbnik)
  4. Katarzyna Jońska  (Sekretarz)
  5. Justyna Stelliga (Członek)
  6. Dorota Łukasiewicz (Członek)

 

KOMISJA  REWIZYJNA

 

 1. Marek Kamola (Przewodniczący)
 2. Dariusz Warda (Członek)

SKŁAD   TRÓJEK   KLASOWYCH

KLASA II a

 

 1. Dorota Capała
 2. Małgorzata Rusiecka
 3. Dagmara Szczerbetka

KLASA IIb

 1. Katarzyna Jońska
 2. Eliza Rozdoba
 3. Beata Stawska

 

KLASA III

 1. Justyna Krawczak
 2. Emilia Grzęda
 3. Joanna Kotowska

 

KLASA IV

 1. Dorota Łukasiewicz
 2. Małgorzata Filipek
 3. Ewa Jabłonowska

KLASA V

 1. Joanna Misiurek – Czarnecka
 2. Renata Kamola
 3. Małgorzata Grzelak

KLASA VI a

 1. Dariusz Warda
 2. Agnieszka Cybula
 3. Marek Kamola

KLASA VI b

 1. Ilona Bąkała -Wydra
 2. Iwona Kamola
 3. Grażyna Lecewicz