Rada Rodziców 2014/2015

RADA  RODZICÓW  W  ROKU  SZKOLNYM  2014/2015

wybrana w tajnych wyborach trójek klasowych

  1. Anna Matraszek  ( Przewodnicząca)
  2. Agnieszka Cybula (Z-ca Przewodniczącej)
  3. Justyna Krawczak (Skarbnik)
  4. Zbigniew Czarnecki (Sekretarz)
  5. Katarzyna Jońska (Członek)
  6. Ewa Jabłonowska (Członek)

 

KOMISJA  REWIZYJNA

 

 1. Marek Kamola (Przewodniczący)
 2. Dariusz Warda (Członek)
 3. Anna Bąkała (Członek)

SKŁAD   TRÓJEK   KLASOWYCH

KLASA Ia

 

 1. Dorota Capała
 2. Renata Kołdej
 3. Dariusz Warda

KLASA Ib

 1. Katarzyna Jońska
 2. Eliza Rozdoba
 3. Ilona Kruk

 

KLASA II

 1. Justyna Krawczak
 2. Krzysztof Kłos
 3. Joanna Kotowska

 

KLASA III

 1. Renata Grzybowska
 2. Barbara Łucjanek
 3. Ewa Jabłonowska

KLASA IV

 1. Dorota Osiak
 2. Zbigniew Czarnecki
 3. Anna Żmuda

KLASA V a

 1. Dariusz Warda
 2. Agnieszka Cybula
 3. Marek Kamola

KLASA V b

 1. Ilona Bąkała -Wydra
 2. Iwona Kamola
 3. Grażyna Lecewicz

KLASA VI

 1. Anna Bąkała
 2. Anna Matraszek
 3. Barbara Łukasik