Rada Rodziców 2016/2017

RADA  RODZICÓW  W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017

wybrana w tajnych wyborach trójek klasowych

  1. Joanna Misiurek -Czarnecka  ( Przewodnicząca)
  2. Katarzyna Jońska                    (Z-ca Przewodniczącej)
  3. Joanna Kamola                        (Skarbnik)
  4. Justyna Stelliga                       (Sekretarz)
  5. Emilia Grzęda                         (Członek)
  6. Eliza Rozdoba                         (Członek)

 

KOMISJA  REWIZYJNA

 

 1. Dorota Kopeć-Łukasiewicz  (Przewodniczący)
 2. Monika Szczur                      (Członek)

SKŁAD   TRÓJEK   KLASOWYCH

KLASA II a

 

 1. Monika Szczur
 2. Barbara Łucjanek
 3. Justyna Stelliga

KLASA IIb

 1. Iwona Markwardt
 2. Emilia Szczerbetka
 3. Joanna Kamola

 

 

KLASA III a

 

 1. Magdalena Capała
 2. Dorota Capała
 3. Dagmara Szczerbetka

KLASA IIIb

 

 1. Katarzyna Jońska
 2. Beata Stawska
 3. Eliza Rozdoba

 

KLASA IV

 1. Justyna Krawczak
 2. Emilia Grzęda
 3. Joanna Kotowska

 

KLASA V

 1. Dorota Łukasiewicz
 2. Małgorzata Filipek
 3. Ewa Jabłonowska

KLASA VI

 1. Joanna Misiurek – Czarnecka
 2. Dorota Osiak
 3. Małgorzata Kamola