Kadra nauczycielska

Kadra nauczycielska

Szkoły Podstawowej im. St. Czarnieckiego w Gołębiu

mgr KRZYSZTOF GOWIN

dyrektor szkoły

wychowanie fizyczne

mgr MARIA GAWRYLA

urlop

edukacja wczesnoszkolna

mgr MONIKA MURAT

wychowawca kl.I

edukacja wczesnoszkolna

administrator strony internetowej

mgr AGATA WIADROWSKA - JASIOCHA

wychowawca klasy II

edukacja wczesnoszkolna

mgr Malwina Rułka

wychowawca kl.IVa

j.polski

mgr Agnieszka Kozak

wychowawca kl.IVb

świetlica

mgr Mariola Kamola

wychowawca kllasy Vb

 technika

mgr DONATA SZEWCZYK

wychowawca klasy VIII

opiekun Koła PCK

współkoordynator Programu Zdrowy Styl Życia

przyroda, wychowanie fizyczne

mgr DOROTA JABŁOŃSKA

wychowawca klasy VI

opiekun świetlicy

Doradca ds. Bezpieczeństwa w Szkole

opieka nad kroniką szkolną

plastyka, wychowanie do życia w rodzinie

 mgr JOANNA KOPEĆ

matematyka, informatyka

LENA STAŃCZCZAK

wychowawca kl.Va

język angielski

opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr ELŻBIETA LIPKA

wychowawca kl.VII

historia

mgr Dariusz Seredyn

muzyka

 

mgr MAŁGORZATA LINEK

bibliotekarz

KS. JERZY WĘZKA

religia

KS. Piotr Kazimierski

religia

opiekun ZHP 

PRACOWNICY OBSŁUGI

W SZKOLE PODSTAWOEJ IM. ST. CZARNIECKIEGO W GOŁĘBIU

 

 

 

mgr IZABELLA ANTONIAK

sekretarz szkoły

MAREK KOPEĆ

konserwator

TERESA GĘBALA

woźna

KRYSTYNA FILIPEK

woźna