Bezpieczne Ślizgawki z Programem Infrastruktura i Środowisko

Bezpieczne ślizgawki z Programem Infrastruktura i Środowisko

Pod takim hasłem odbyła się 22 lutego 2011 w Szkole Podstawowej im.Stefan Czarnieckiego w Gołębiu akcja kierowana do dzieci mająca na celu promocję inwestycji dofinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko, która podnosi poziom bezpieczeństwa publicznego. Celem przedsięwzięcia była promocja bezpiecznych zachowań podczas zimy, szczególnie w kontekście urządzania ślizgawek na zbiornikach wodnych. Jest  to temat ściśle powiązany z realizacją Programu Zdrowy Styl Życia - Bezpieczeństwo w życiu codziennym. Koordynatorem tego spotkania była p.D. Jabłońska. Na spotkaniu ze strażakami z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Puławach dzieci przymierzały koło ratunkowe, sprawdzały jak działa ratunkowy dywan powietrzny i specjalne sanie do ratowania ludzi, pod którymi załamał się lód. Przeprowadzono również konkursy wiedzowe na temat inwestycji dofinansowywanych przez Unię Europejską. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody, uczestnicy spotkania nagrody niespodzianki.

 

data: 24.02.2011.r

opracowała: MM