Srebrny Jubileusz w Szkole Podstawowej

18 lutego br. w Gołębiu odbyła się uroczystość z okazji 25 rocznicy nadania Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego. Pierwsza taka uroczystość, upamiętniająca pobyt słynnego hetmana w Gołębiu, odbyła się 18 lutego 1986 roku. Na początku zostały wspomniane rocznice wydarzeń, które wpłynęły na uroczysty charakter Jubileuszu : 355 rocznica bitwy pod Gołębiem, którą stoczył sławny Polak, żołnierz, hetman Stefan Czarniecki z wojskami szwedzkimi 18 lutego 1656 roku i  10 rocznica premierowego wykonania pieśni naszej szkoły Hymnu Czarniecczyków, do którego słowa napisała Elżbieta Bąkała a muzykę skomponował Aleksander Narecki. Hymn został wykonany po raz pierwszy w 15 rocznicę Dnia Patrona szkoły 18 lutego 2001 roku. Swoją obecnością zaszczycili nas Paweł Kamola Wójt Gminy Puławy, Teresa Woszczek sekretarz Gminy Puławy, Radni Gminy Puławy – Władysław Bąkała
i Zbigniew Góra, oraz Dyrektorzy Publicznego Gimnazjum w Gołębiu Danuta Smaga, Gminnego Przedszkola w Gołębiu Barbara Bąkała i Gminnego Ośrodka Kultury
w Gołębiu Ewa Rodzik. Zgodnie z przyjętą tradycją w Dniu Patrona Szkoły dokonano uroczystej ceremonii przekazania sztandaru uczniom klasy młodszej przez uczniów klasy szóstej. Następnie odbyła się część artystyczna przedstawiająca scenki z życia szkoły, którą przygotowali nasi uczniowie pod kierunkiem Elżbiety Bąkały i Joanny Kopeć. Naszej uroczystości towarzyszyło także ogłoszenie wyników konkursu plastycznego na logo szkoły, wyników konkursu Szkoła bez przemocy, podsumowanie realizacji Szkolnego Programu Zdrowotnego Zdrowy Styl Życia i prezentacje plansz Bezpieczny dzień w szkole, i Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie. Szkoła W Gołębiu należy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szkół noszących imię Stefana Czarnieckiego. Co roku bierzemy udział w ogólnopolskim konkursie „Hetmany”.
W tym roku pierwsze miejsce w kategorii „Hetmany 2011 – projekt” zdobyły siostry Natalia i Klaudia Mazur uczennice naszej szkoły. Dziewczynki przywiozły z konkursu dla społeczności szkolnej statuetkę Hetmana. Z racji srebrnego jubileuszu można było podziwiać gazetki okolicznościowe przedstawiające ważne wydarzenia z życia naszej szkoły, które miały miejsce na przełomie 25 lat od momentu nadania szkole im. Stefana Czarnieckiego.
                                                                                                    Ks. Paweł Ciosmak