Katyń ocalić od zapomnienia...

I rocznica sadzenia Dębów Pamięci

KATYŃ…ocalimy od zapomnienia’’ - rocznica uroczystości 15.04.2011 r.