Sprzątanie Gołębia 2011

Wielka akcja „Sprzątania miejscowości”

         Kwiecień to czas wielkich porządków. Młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gołębiu, nauczyciele, sołtysi i członkowie Klubu Sportowego „Hetman’’ – wspólnie wyszli na ulice Gołębia, aby zbierać śmieci. Akcja odbyła się 19 kwietnia 2011 r., a jej celem było przyczynienie się do poprawy estetyki miejscowości oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

           „Sprzątanie miejscowości ” jest kontynuacją akcji „Sprzątanie świata”, w której uczniowie naszych  szkół biorą udział od wielu lat.  Gdy więc pomysł wspólnego sprzątania zrodził się z inicjatywy sołtysów miejscowości Gołąb - Zofii Bąkały i Bogdana Gowina -  został chętnie podjęty przez społeczność szkolną. „Chcemy edukować i zawstydzać dorosłych’’ – powiedziały dzieci z Gołębia.
          Akcja sprzątania miejscowości odwołuje się nie tylko  do haseł ekologicznych, lecz także do zasad społecznej odpowiedzialności za wygląd najbliższej okolicy. Ma nauczyć nie tylko dzieci, ale także dorosłych, poszanowania przyrody, dbałości o czystość ulic, placów, chodników, skwerów, czyli miejsc użyteczności publicznej będących wspólnym dobrem.
Naszą intencja było ponadto uświadomienie, że problemem ekologicznym nie jest papierek czy butelka wyrzucona na trawnik, ale tony śmieci produkowanych w naszych domach,
które są później wyrzucane do okolicznych lasów oraz miejsc mało odwiedzanych przez ludzi.
            Podsumowanie akcji  odbyło się w miłej atmosferze przy grillu. Wszyscy jej uczestnicy  zostali poczęstowani kiełbaskami oraz napojami, sponsorowanymi przez: Krzysztofa Groszka, Henryka Amarowicza Tadeusza Rułkę, Roberta Rułkę, Krystynę Matras, Halinę Bąkałę, Jerzego Jeffery, Andrzeja Osiaka Janusza Antoniaka, Arkadiusza Woźniaka, Małgorzatę Kamolę, Henryka Jarosławskiego, Jacka Michalskiego.

Serdecznie dziękujemy sponsorom za poczęstunek.

 

                                                                                                                      Danuta Smaga