Realizacja Programu Zdrowy Styl Życia 2010/2011

 

 

Sprawozdanie z realizacji programu zdrowotnego „Zdrowy Styl Życia”

 w roku szkolnym 2010/2011

pod hasłem

 

BEZPIECZEŃSTWO W ŻYCIU CODZIENNYM

 

            W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie szkoły podstawowej realizowali moduł programu zdrowotnego pod hasłem „Bezpieczeństwo w życiu codziennym”.

           Poszczególne klasy wykonywały co miesiąc określone zadania wynikające z treści programu. Pod uwagę brano trzy aspekty :

1.  Bezpieczeństwo w  ruchu drogowym;

2.  Bezpieczeństwo w szkole;

3.  Bezpieczeństwo w domu i podczas prac polowych.

 

            W roku szkolnym uczniowie wykonali następujące zadania:

-  „Bezpieczny dzień w szkole” – dekalog miłego spędzenia dnia;

-  „Miejsca niebezpieczne w szkole” -  projekt znaku ostrzegawczego;

-  „Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie” – plakat klasowy;

-  Znaki drogowe – wykonanie znaku przez każdego ucznia w klasie i umieszczenie go na

    tablicy klasowej;

- „Bezpieczne miejsca zabaw w czterech porach roku” – plakat klasowy

 

              Ponadto odbyły się spotkania z zaproszonymi gośćmi:

 - Spotkanie z policjantem – pogadanka na temat prawidłowego poruszania się po drodze (na początku roku szkolnego)

-  Spotkanie ze strażakiem, pedagogiem szkolnym i pielęgniarką szkolną – pogadanka – „Domowe niebezpieczeństwa”.

- Spotkanie ze strażakami – pokaz i pogadanka na temat prawidłowego zachowania się na lodzie.

 - Spotkanie z policją – prelekcja na temat niewybuchów i niewypałów

 

           

                     Wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach pogadanki:

  -  Agresja w szkole – jak jej przeciwdziałać (w klasach starszych odbyło się spotkanie z

     pedagogiem)

  -  Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie.

  - Jak zachować się podczas spotkania z niebezpiecznymi zwierzętami – żmiją zygzakowatą,

   atakującym psem – oglądanie filmu;

  - Niewybuchy, niewypały – jak się zachować, jak zabezpieczyć miejsce znaleziska, kogo  

    powiadomić.

 

                   Ponadto odbyły się dwa konkursy indywidualne:

   - W I semestrze konkurs na projekt znaku ostrzegawczego – znak mówił o miejscach niebezpiecznych w szkole.

   - W II semestrze konkurs na album lub książeczkę w klasach I-III  - „Jak bezpiecznie mogę pomóc rodzicom w pracach domowych”, w klasach IV –VI – „Jak bezpiecznie mogę pomoc rodzicom w pracach polowych”.

    

            Przez cały rok szkolny uczniowie wszystkich klas z naszej szkoły wykonywali co miesiąc określone zadania. Po podsumowaniu wszystkich punktów w kategorii klas młodszych:

 I miejsce zajęły egzekwo klasy IA i IB zdobywając 50 punktów

II miejsce klasa III – zdobyła 49 punktów

III miejsce klasa II – zdobyła 45,5 punkta.

 

W kategorii klas starszych:

I miejsce zajęła klasa VIA zdobywając 48 punktów

II miejsce egzekwo klasa V i VIB – zdobywając 46 punktów

III miejsce klasa IV – zdobyła 45 punktów.