Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Radosna Szkoła

Radosna Szkoła

Sprawozdanie z realizacji programu rządowego „ Radosna szkoła ”
      W dniu 7 października 2010r. SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŁĘBIU  złożyła do Organu Prowadzącego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. 
Wniosek uzyskał akceptację i szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.
    Szkoła podjęła szereg własnych działań o charakterze remontowym, zmierzających do przygotowania pomieszczenia obiektu.  Ze środków własnych  odnowiono ściany klasopracowni ,wymieniono drzwi, zakupiono i zamontowano rolety oraz zakupiono nową wykładzinę dywanową.                                                                                                                            Pomoce dydaktyczne zakupiono zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr1 do Rozporządzenia         i Uchwały  Rady Ministrów  z dnia 7 lipca 2009 roku.
Miejsce zabaw w szkole wyposażono w pomoce dydaktyczne mające na celu wspomaganie kształtowania u dziecka umiejętności motorycznych oraz umiejętności  w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, sprawności i zdolności manualnych, a także percepcji i celowości ruchu oraz wyobraźni przestrzennej.
Dzięki programowi  „ Radosna szkoła” stworzono  dzieciom możliwości do  aktywnego spędzania czasu, zabawy i rekreacji. Nauka i zabawa  w przyjaznym środowisku celowo i systematycznie wspierają rozwój ucznia, przyczyniając się do rozwijania intelektualnych, fizycznych i emocjonalnych umiejętności niezbędnych  do osiągnięcia sukcesów w szkole i w życiu.
     Program pozytywnie wpływa na zaangażowanie nauczycieli, którzy mogą realizować autorskie pomysły efektywnej pracy z uczniami, organizując kąciki zainteresowań i prowadząc różnorodne zajęcia.
    Szkoła poszerzyła swój warsztat środków dydaktycznych o zestaw atrakcyjnych pomocy przeznaczonych dla uczniów w młodszym wieku szkolnym, co znacznie wzbogaci proces nauczania          i wpłynie na lepsze efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej.