Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. ZHP

ZHP

Harcerstwo – sposób na życie młodego człowieka Dla wielu było i jest przygodą życia. Niektórzy wspominają je z sentymentem jako czas młodości spędzony na obozach i wyjazdach. Wielu podkreśla znaczenie, jakie odegrało w kształtowaniu pokoleń odpowiedzialnych obywateli Polski. Dzisiaj harcerstwo jest wciąż aktywnym ruchem przyciągającym do swoich szeregów wielu młodych ludzi. Harcerstwo ma swoje korzenie w ruchu skautowym, stworzonym na początku naszego wieku przez Anglika - Roberta Baden-Powella. Skauting, odpowiadając na potrzeby wielu młodych ludzi, bardzo szybko stał się niezwykle popularną w Europie (i nie tylko) metodą wychowania. "Harcerstwo jest to wyrosła z tradycji polskiej adaptacja skautingu" - mówi Jerzy Mika, zastępca naczelnika harcerzy w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W okresie międzywojennym harcerstwo w Polsce przeżywało swój dynamiczny rozwój. W czasie drugiej wojny światowej harcerze odegrali dużą rolę w walce z okupantem. Po wojnie z harcerstwa próbowano uczynić jeden z instrumentów oddziaływania totalitarnego systemu. Choć w wielu miejscach to się udało, w Związku Harcerstwa Polskiego było wielu takich instruktorów, którzy nie akceptowali komunistycznej rzeczywistości. W latach osiemdziesiątych "niepokorni", jak nazywano opozycyjnych instruktorów, doprowadzili do wyodrębnienia się w ruchu harcerskim nurtów wolnościowych, które w wolnej Polsce znalazły swoją kontynuację w postaci różnych "nowych" organizacji harcerskich. Dziś istnieją trzy ogólnopolskie związki: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" - Federacja Skautingu Europejskiego. SŁUŻBA I PRZYGODA Harcerstwo formuje człowieka na bardzo wielu płaszczyznach, stawiając przed nim ideały. Cele, do których harcerstwo dąży, i środki, jakimi się posługuje, są wyrażone w prawie i przyrzeczeniu harcerskim. Wspólna dla instruktorów różnych organizacji jest świadomość chrześcijańskiego charakteru tych ideałów. Nasze ideały mają korzenie w Chrześcijaństwie. Prawo harcerskie wynika z dekalogu. W harcerstwie najważniejsze są służba Bogu i Polsce. Ma ono na celu takie ukształtowanie wyboru wartości młodego człowieka, żeby był w stanie rozwijać swoją osobowość wokół dochodzenia do Boga, aby mógł służyć innym i żeby sam ukształtował swoje cnoty. Specyfika metody harcerskiej tkwi w tym, że do pobudzenia autoformacji używa się zajęć, które są przygodą i potrafią wzbudzić zapał młodego człowieka. Podstawową cechą metody harcerskiej jest to, że wszystko, co harcerze robią, musi być dla nich atrakcyjne. Wychowanie w harcerstwie odbywa się poprzez grę i przygodę. To jest fenomen naszego ruchu. Innym elementem, który towarzyszył od początku harcerskim przygodom było „puszczaństwo” - życie na łonie przyrody. Puszczaństwo, choć samo w sobie nie jest wartością, oferuje dobro, jakim jest wyciszenie, poszukanie siebie i sprawdzenie siebie. Puszczaństwo pozwala na korzystanie z ubogich środków, a dzięki temu, harcerstwo może być czymś bardzo uniwersalnym. Na harcerskiej drodze nieodzowną mapą są prawo i przyrzeczenie harcerskie a także systemy stopni i sprawności. Charakterystyczną cechą całego skautingu zaś jest praca w systemie małych grup. SPOSÓB NA ŻYCIE Mimo różnic wszyscy twierdzą, że harcerstwo jest ciągle aktualną i atrakcyjną metodą wychowawczą. Choć czasy się zmieniają metoda harcerska może doskonale funkcjonować także w nowych warunkach. Na pewno warto przeżyć harcerstwo, bo jak powiedział jeden z rozmówców, jest ono sposobem na życie. Dla wielu było i jest przygodą życia. Niektórzy wspominają je z sentymentem jako czas młodości spędzony na obozach i wyjazdach. Wielu podkreśla znaczenie, jakie odegrało w kształtowaniu pokoleń odpowiedzialnych obywateli Polski. Dzisiaj harcerstwo jest wciąż aktywnym ruchem przyciągającym do swoich szeregów wielu młodych ludzi.