Sztandar szkoły.

                   

                   

 

 

Opis sztandaru

Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu

 

 

 

                Sztandar szkoły to symbol  naszej Małej Ojczyzny i jej wizytówka .

Został on ufundowany przez Urząd Gminy Puławy  oraz  Radę Rodziców

         na 50- lecie wybudowania gmachu szkoły  w  2007 roku.  W kilka dni po  

         otrzymaniu był zaprezentowany na uroczystych obchodach w Czarncy  -

         miejscu urodzin i pochówku Patrona naszej szkoły-Stefana Czarnieckiego.

             Płat  sztandaru jest w kształcie kwadratu o boku 100 cm, obszyty złotą

         taśmą i ozdobiony złotymi frędzlami, zamocowany do dębowego drzewca,

                   które zakończone jest głowicą w formie orła w zamkniętej koronie.

             Prawa strona sztandaru jest koloru niebieskiego. W centrum  mieści

         się owalna reprodukcja portretu Stefana Czarnieckiego, obramowana złotą

         nicią. Okala go złoty napis: Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego,

         pod portretem wyszyto słowa: w Gołębiu. W prawym górnym rogu znajduje

         się logo Gołębia – herb, przedstawiający Domek Loretański, nad którym

         unosi się gołąb w złotej koronie z rozpostartymi skrzydłami, a pod  Loretem

                   jest napis Gołąb. W lewym górnym rogu  herb rodu Czarnieckich - Łodzia.

             Lewa strona sztandaru zawiera godło państwowe w kolorze srebrnym

          z elementami złotymi w czerwonym polu, naszyte na biało – czerwone tło.

          Nad godłem wyszyty półkoliście złoty napis: Rzeczpospolita Polska, 

   a pod godłem słowa: Ojczyzna, Wiedza, Przyszłość.

                 Jesteśmy dumni, że posiadamy własny sztandar.