Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

                                       

  




 

 Ćwicz tabliczkę mnożenia. Korzystaj ze strony:

 

http://aztekium.pl/mistrz

 






       

Zapraszamy na strony internetowe Gminy Puławy:

 

http://www.gminapulawy.pl

 

http://www.facebook.com/owocnienadwisla

 

 

 


 


 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jednym z działań podjętych w ramach tego programu jest realizacja projektu "Wędrówka z Koziołkiem Matołkiem". W dniach 27-28 października 2016 r. uczniowie kl. I a Gimnazjum sprawili niespodziankę klasom młodszym Szkoły Podstawowej.

Duży czyta małemu 2016
czytaj więcej

 Z początkiem września dotarły do naszej szkoły nowe książki, w ilości 921 egzemplarzy, zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zakupu można było dokonać dzięki temu iż nasza szkoła zgłosiła swój udział  do programu rządowego. Stąd otrzymaliśmy kwotę 12 tysięcy złotych oraz 3 tysiące od organu prowadzącego szkołę. Zakupione nowości to: 46 egz.- książki popularnonaukowe, 107 egz.- lektury szkolne, pozostałe to książki dla dzieci i młodzieży, większość są to  propozycje uczniów.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
czytaj więcej
Wycieczka do Pacanowa i  Muzeum Bombki kl.II.
czytaj więcej
Wycieczka do Pacanowa kl.III.
czytaj więcej
Uczniowie na wystawie w Gminnym Domu Kultury
czytaj więcej