Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

 

               Wesołych ,bezpiecznych, ciekawych wakacji


               życzy


               Grono Pedagogiczne!

 

 Ćwicz tabliczkę mnożenia. Korzystaj ze strony:

 

http://aztekium.pl/mistrz

 


       

Zapraszamy na strony internetowe Gminy Puławy:

 

http://www.gminapulawy.pl

 

http://www.facebook.com/owocnienadwisla

 

 

 


 


 

Głównym celem warsztatów było:

  • Zapoznanie uczniów z pojęciem „asertywność”
  • umiejętności rozpoznawania reakcji asertywnych, uległych i agresywnych,
  • Zdobycie umiejętności rozpoznawania zachowań asertywnych u innych ludzi
  • Zwiększenie umiejętności określania okoliczności i sytuacji, w których stosuje się umiejętności asertywne.
  • Wzrost kompetencji dotyczących stosowania technik zachowań asertywnych
Warsztaty szkoleniowe na temat: „Techniki asertywnej odmowy wobec używek”
czytaj więcej
Mobilne Planetarium
czytaj więcej

 

Zapraszamy uczniów naszej szkoły na zajęcia .

 

 

Program zajęć dla dzieci i młodzieży w ferie :

czytaj więcej

Warsztaty które odbyły się w naszej szkole oparte były o prezentację multimedialną na powyższy temat. Prezentacją posłużono się jednak jedynie jako punkt wyjścia do prelekcji odnoszącej się do następujących tematów:

  • Wpływ więzi podstawowych dzieci i rodziców na ich rozwój, tym rozwój poczucia wartości, budowania systemu wartości i oparcia się na rodzicach, jako autorytetach moralnych.
  • Znaczenie więzi dzieci z rodziną w okresie budowania autonomii przez nastolatków, w tym szczególnie w wieku 11-16 lat oraz odporności na zagrożenia, których źródłem mogą być treści zawarte w internecie, grupy rówieśnicze, oraz fałszywe „autorytety” medialne.
  • Katalog najważniejszych zagrożeń wynikających z procesu indywidualizacji uczniów w wieku 11-16 lat, w tym aspołecznych zachowań niektórych grup rówieśniczych, zachowań przemocowych i dyskryminacyjnych, używek – takich jak nikotyna, alkohol, dopalacze czy narkotyki.

Rozmowy z rodzicami i nauczycielami dowiodły, że zarówno wśród rodziców, jak i nauczycieli jest niska świadomość na temat zagrożeń wynikających ze stosowania arbitralnych metod wychowawczych opartych na karach i ocenianiu dzieci. Omówiono podstawowe metody wychowawcze oparte na podejściu wzmacniającym oraz zasadach pozytywnej dyscypliny. Metody te opierają się na podstawowym priorytecie wzmacniania więzi emocjonalnych między rodzicami a dziećmi, pozytywnych wzmocnieniach, bazowaniu na mocnych stronach i zasobach, jak również budowaniu autorytetu rodziców. Autorytet ten ma być przeciwwagą dla zagrożeń, na jakie natrafiają nastolatkowie stykając się z subkulturami rówieśniczymi, używkami, czy treściami z internetu. Podstawowym przekazem prelekcji było więc to, że to rodzice mają wyjątkowa w swoim rodzaju odpowiedzialność za uodpornienia dzieci przed zewnętrznymi zagrożeniami – przez budowanie trwałych i pozytywnych, bezpiecznych więzi z dziećmi, jak również przez zachowanie czujności i uważności na ewentualne oznaki zagrożenia, takiego jak niekontrolowane posługiwanie się internetem czy wchodzenie dzieci w niebezpieczne relacje rówieśnicze.

 Prelekcja dla rodziców na temat: „Zagrożenia na drodze życia młodego człowieka”
czytaj więcej

W XXI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek ogromny sukces odniosła młodzież z Gołębia. Zespół  „ APLAUZ” zajął I miejsce w kategorii zespołów wokalnych szkół podstawowych i brał udział 31 01 2016 r. w Koncercie Laureatów wykonując pastorałkę pt.: „ W grudniowe noce”.

         W kategorii solistów III miejsce zajęła Amelia Korpysa z klasy IV oraz Maciej Stachyra z klasy III a wyróżnieniem może poszczycić się  Alicja Warda

z klasy VI. Uczniowie ci są członkami zespołu „ Aplauz”. Opiekunami zespołu

SUKCESY SZKOŁY W GOŁĘBIU
czytaj więcej