Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

 

 Ćwicz tabliczkę mnożenia. Korzystaj ze strony:

 

http://aztekium.pl/mistrz

 


       

Zapraszamy na strony internetowe Gminy Puławy:

 

http://www.gminapulawy.pl

 

http://www.facebook.com/owocnienadwisla

 

 

 


 


 

Warsztaty które odbyły się w naszej szkole oparte były o prezentację multimedialną na powyższy temat. Prezentacją posłużono się jednak jedynie jako punkt wyjścia do prelekcji odnoszącej się do następujących tematów:

  • Wpływ więzi podstawowych dzieci i rodziców na ich rozwój, tym rozwój poczucia wartości, budowania systemu wartości i oparcia się na rodzicach, jako autorytetach moralnych.
  • Znaczenie więzi dzieci z rodziną w okresie budowania autonomii przez nastolatków, w tym szczególnie w wieku 11-16 lat oraz odporności na zagrożenia, których źródłem mogą być treści zawarte w internecie, grupy rówieśnicze, oraz fałszywe „autorytety” medialne.
  • Katalog najważniejszych zagrożeń wynikających z procesu indywidualizacji uczniów w wieku 11-16 lat, w tym aspołecznych zachowań niektórych grup rówieśniczych, zachowań przemocowych i dyskryminacyjnych, używek – takich jak nikotyna, alkohol, dopalacze czy narkotyki.

Rozmowy z rodzicami i nauczycielami dowiodły, że zarówno wśród rodziców, jak i nauczycieli jest niska świadomość na temat zagrożeń wynikających ze stosowania arbitralnych metod wychowawczych opartych na karach i ocenianiu dzieci. Omówiono podstawowe metody wychowawcze oparte na podejściu wzmacniającym oraz zasadach pozytywnej dyscypliny. Metody te opierają się na podstawowym priorytecie wzmacniania więzi emocjonalnych między rodzicami a dziećmi, pozytywnych wzmocnieniach, bazowaniu na mocnych stronach i zasobach, jak również budowaniu autorytetu rodziców. Autorytet ten ma być przeciwwagą dla zagrożeń, na jakie natrafiają nastolatkowie stykając się z subkulturami rówieśniczymi, używkami, czy treściami z internetu. Podstawowym przekazem prelekcji było więc to, że to rodzice mają wyjątkowa w swoim rodzaju odpowiedzialność za uodpornienia dzieci przed zewnętrznymi zagrożeniami – przez budowanie trwałych i pozytywnych, bezpiecznych więzi z dziećmi, jak również przez zachowanie czujności i uważności na ewentualne oznaki zagrożenia, takiego jak niekontrolowane posługiwanie się internetem czy wchodzenie dzieci w niebezpieczne relacje rówieśnicze.

 Prelekcja dla rodziców na temat: „Zagrożenia na drodze życia młodego człowieka”
czytaj więcej

W XXI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek ogromny sukces odniosła młodzież z Gołębia. Zespół  „ APLAUZ” zajął I miejsce w kategorii zespołów wokalnych szkół podstawowych i brał udział 31 01 2016 r. w Koncercie Laureatów wykonując pastorałkę pt.: „ W grudniowe noce”.

         W kategorii solistów III miejsce zajęła Amelia Korpysa z klasy IV oraz Maciej Stachyra z klasy III a wyróżnieniem może poszczycić się  Alicja Warda

z klasy VI. Uczniowie ci są członkami zespołu „ Aplauz”. Opiekunami zespołu

SUKCESY SZKOŁY W GOŁĘBIU
czytaj więcej
  • XXI Festiwal Ogólnopolski Kolęd 2016

 

Serdecznie gratulujemy Maćkowi i jego opiekunom: Pani Dorocie Jabłońskiej, Panu  Dariuszowi Kosmowskiemu ,Rodzicom Maćka  i wychowawcy Pani Monice Murat.

 

                                            Gratulacje!

 

 

                                                                                                                dodał :  admn.

XXI Festiwal  Ogólnopolski Kolęd 2016

             21 stycznia i 22 stycznia, to dni które żyją w naszych sercach - tych małych i tych dużych.

Święto Babci i Dziadka to jedna z uroczystości, która stała się tradycją Szkoły Podstawowej  w Gołębiu Najmłodsze klasy przygotowały jak co roku wiele niespodzianek dla najukochańszych członków rodziny.

W tym roku ta miła uroczystość odbyła się w klasie II a  27 stycznia 2016 r. Aby podziwiać występy swoich kochanych wnuków zaproszonych zostało duże grono „dziadków”. Zebranych seniorów i wszystkich gości serdecznie powitał  wychowawca klasy .W swym wystąpieniu podkreślił, że tak jak dawniej, tak i dziś babcie i dziadkowie są niezastąpieni, gotowi poświęcić swój czas, otoczyć troską, cierpliwością, ofiarować  serce ukochanym wnuczętom. W pięknie udekorowanej sali uczniowie przedstawili program artystyczny. Były odgrywane scenki z życia normalnej rodziny, śpiewane   piosenki  , recytowane wiersze..

Po odśpiewaniu „100 lat” dzieci wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane laurki i upominki.

Specjalną niespodzianką dla zaproszonych gości było wiele konkursów, w których wszyscy chętnie brali udział. Najwięcej radości sprawił dziadkom  egzamin na „DANSINGOWĄ BABCIĘ I DANSINGOWEGO DZIADKA”, „DZIADEK ZŁOTA RĄCZKA”, „SERIALOWA BABCIA” czy „KRÓLOWA KUCHNI”…..Przy suto zastawionych stołach  z elegancką ich aranżacją miło spędzaliśmy czas przy herbacianych wspomnieniach.

WDZIĘCZNI ZA TRUD I SERCE 2016
czytaj więcej

 

W roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole realizowany jest Program Rządowy " Książki naszych marzeń". Dzięki otrzymanej dotacji w kwocie 2712,50 złotych w ramach tego programu biblioteka została doposażona w nowe pozycje dla dzieci i młodzieży. W październiku i listopadzie dokonano zakupu 185 egzemplarzy książek. Przy zakupie uwzględniono propozycje uczniów. Zakupione pozycje książkowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.Dzięki tym nowościom książkowym wzrosła liczba wypożyczeń. Zachęcam do korzystania z kięgozbioru naszej biblioteki.
 
Nauczyciel bibliotekarz - Małgorzata Linek
 
 
Oto tytuły zakupionych książek z Programu Rządowego " Książki naszych marzeń"
 
1." Ali Baba..."
2." Arka czasu"
3." Batman odwilż"
4." Bella i Sebastian"
5." Biedna mała Luna"
Książki naszych marzeń
czytaj więcej