Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

 

 Ćwicz tabliczkę mnożenia. Korzystaj ze strony:

 

http://aztekium.pl/mistrz

 


       

Zapraszamy na strony internetowe Gminy Puławy:

 

http://www.gminapulawy.pl

 

http://www.facebook.com/owocnienadwisla

 

 

 


 


 

     8 stycznia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Gołębiu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowana przez uczniów       klasy I ,,a” pod kierunkiem wychowawczyni.

         Babcia i dziadek to dla wnucząt bardzo ważne osoby w ich życiu. Zawsze mają dla nich czas, służą radą i pomocą, gdy zapracowanym rodzicom zwykle tego czasu brakuje. Dziadkowie bezgranicznie kochają swoje wnuki i wspaniale się nimi opiekują. Uczą ich odpowiedzialności, kultury i koleżeństwa.

         ,,Super dzieciaki pierwszaki” przygotowały część artystyczną, podczas której zaprezentowały wiersze, piosenki i tańce oraz wręczyły babciom             i dziadkom własnoręcznie wykonane upominki. Występ dzieci wywołał u dziadków ogromną radość i wzruszenie. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją wdzięczność i miłość.

100 LAT DLA BABCI I DZIADKA ŻYCZY WNUCZĄT GROMADKA
czytaj więcej
W poniedziałek 25.01. 2016 r. uczniowie kl. III wysłuchali utworu Ewy Szelburg- Zarembiny pt. " Kto szedł do Babulki Zimy po nowe odzienie". Uczennice z Koła Miłośników Książki i Biblioteki w ciekawy sposób przedstawiły treść utworu. W strojach zwierząt czytały tekst z podziałem na role. Mimiką i gestem naśladowały zachowania bohaterów opowiadania. Następnie uczniowie kl. III wykazali się swoimi aktorskimi umiejętnościami. Dziewczęta czytały tekst zaś uczniowie w strojach zwierząt ruchem inscenizowali czytane opowiadanie. Wiele atrakcji i zabawy dostarczyło przebieranie się w stroje zwierząt. Dzieciom bardzo podobała się ta zabawa z tekstem.
 
M. Linek
Koło Miłośników Książki i Biblioteki
czytaj więcej

  W miesiącu listopadzie zostały  przeprowadzone w  klas I-VI  eliminacje do                                 II MIĘDZYSZKOLNEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  LITERACKO-PLASTYCZNEGO zatytułowanego „MOJA PRZYGODA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ”.  Do biblioteki wpłynęło bardzo dużo ciekawych prac plastycznych i jedna literacka. Po długich obradach komisji, spośród wielu wyłoniono  dziesięć  najatrakcyjniejszych prac, które wzięły udział w wiodącym etapie konkursu w Lublinie.

Rozstrzygnięcie odbyło się w grudniu. Na podium znalazł się nasz uczeń FILIP WARDA z klasy IIa zajmując II miejsce w kategorii  plastycznej.

Odbiór nagrody i dyplomu miał  miejsce  w Lublinie.

Mamy laureata! w II Wojewódzkim Konkursie Plastycznym  Lublin 2016
czytaj więcej
WOŚP 2016
czytaj więcej

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu informuje o przeznaczeniu do sprzedaży niepełnowartościowych materiałów budowlanych: cegły ceramicznej oraz bloczków gazobetonowych, będących w posiadaniu Szkoły.

Szacunkowa objętość materiałów wynosi ok. 180m3, z czego ok. 60% objętości stanowi cegła ceramiczna pełna (tj. ok. 50 000 szt.), a ok. 40% gazobeton (tj. ok. 2 000 szt.).

Wizualnej oceny zgromadzonych materiałów można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Dyrektorem Szkoły – nr tel. 81 881 32 91, w godz. 8.00 – 15.00

Oferty na zakup ww. materiałów należy składać w zapieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu, ul. Puławska 32, Gołąb, 24 – 100 Puławy

OFERTA NA „ZAKUP CEGŁY CERAMICZNEJ ORAZ BLOCZKÓW GAZOBETONOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOŁĘBIU”

„NIE OTWIERAĆ PRZED 09.02.2016 r.  GODZ. 10.00”

 

w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu, w terminie do dnia 09.02.2016 r., do godz. 09.00.

Otwarcie ofert: 09.02.2016 r., godz. 10.00

czytaj więcej