Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

 

               Wesołych ,bezpiecznych, ciekawych wakacji


               życzy


               Grono Pedagogiczne!

 

 Ćwicz tabliczkę mnożenia. Korzystaj ze strony:

 

http://aztekium.pl/mistrz

 


       

Zapraszamy na strony internetowe Gminy Puławy:

 

http://www.gminapulawy.pl

 

http://www.facebook.com/owocnienadwisla

 

 

 


 


 

Europejskie Dni Dziedzictwa to największe święto kultury na naszym kontynencie ustanowione przez Radę Europy w 1991 roku. Głównym celem tego projektu jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz  przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Polska przyłączyła się do obchodów EDD w 1993 roku organizując festyny, wystawy, jarmarki, przedstawienia, turnieje, konkursy, a także spotkania z twórcami kultury. Co roku  EDD popularyzują masę imprez skierowanych do szerokiej publiczności, która poznaje dorobek swojego regionu. Społeczności  obu  gołębskich szkół, GOK, Parafia Rzymskokatolicka włączyły się w obchody EDD  siedem lat temu, organizując ciekawe imprezy dla miejscowej ludności.

               W dniach  13, 19 i 20 września 2015  roku  odbyła się  w Gołębiu  VII edycja Europejskich Dni Dziedzictwa  2015  pod  hasłem  „ Utracone Dziedzictwo”.  Współorganizatorami  tego wspaniałego przedsięwzięcia  byli: Szkoła  Podstawowa  im.  Stefana Czarnieckiego w Gołębiu,  Gimnazjum  im. Kanclerza  Koronnego  Jerzego  Ossolińskiego w Gołębiu, Gminny Ośrodek Kultury w Gołębiu,  Parafia Rzymskokatolicka w Gołębiu oraz Towarzystwo Przyjaciół Gołębia.

„ Utracone dziedzictwo ”, czyli Europejskie Dni Dziedzictwa 2015 w Gołębiu
czytaj więcej

Akcja Sprzątanie Świata

W poniedziałek 21 września 2015 roku nasza szkoła przystąpiła do akcji Sprzątanie Świata. Jak co roku uczniowie chętnie uczestniczyli w sprzątaniu, które odbyło się w godzinach od 11.20 do 12.05. Uczniowie otrzymali od opiekuna SU rękawice ochronne i worki na śmieci i wyruszyli sprzątać miejscowość Gołąb. Klasy młodsze 1-3 wraz z wychowawcami sprzątały boisko szkolne i teren szkoły,

Sprzątanie świata 2015
czytaj więcej
  • Podziel się posiłkiem 2015

Po raz kolejny uczniowie obydwu gołębskich szkół będą uczestniczyli w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności " Podziel się Posiłkiem". Kwestować będą w sklepach na terenie Gołębia.

Podziel się posiłkiem 2015
  • EDD 2015
EDD 2015

„UTRACONE DZIEDZICTWO’’

13, 19-20 września 2015

13 września 2015/ niedziela/

Godz. 12.00-  Dożynki parafialne / kościół parafialny w Gołębiu /

Godz. 18.30 - "Horyzont myśli, uczuć i zdarzeń" - promocja tomiku poetyckiego "Dojrzewanie ciszy" oraz przedstawienie kabaretowe "Na ratunek ... wizerunek"  -
/ Dom Strażaka/

19 września/sobota/

Godz.16.00 – Otwarcie wystawy „Igłą malowane” Pani Zofii Kursy
z Gołębia, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ogłoszonego przez GOK w Gołębiu pt. „Zapomniana lokalna tradycja’’
Prelekcja pana Zbigniewa Kiełba na temat - „ Unikatowe fotografie zespołu parkowo- pałacowego w Puławach’’ ”/ GOK w Gołębiu/

Godz.17.00-  pokaz i ćwiczenia Nordic  Walking – wspólna wyprawa
     /skwer w centrum Gołębia/

Godz.19.00- Koncert zespołu  „Syndrom Beczki” z Lubartowa   / boisko szkolne/

20 września /niedziela/

Godz.15.00uroczyste otwarcie Europejskich Dni Dziedzictwa  2015
 „Utracone dziedzictwo
/ boisko szkolne/

Godz.15.15 – występy artystyczne dzieci i młodzieży szkolnej oraz zespołów i wokalistów działających przy GOK i podległych świetlicach

Godz.16.45– Prezentacja modeli latających , zwiedzanie wystaw historycznych i ekspozycji

Godz.17.00  - Koncert Koła Łowieckiego „AZOTROP” Puławy

Godz.17.15 – występy artystyczne dzieci i młodzieży szkolnej oraz zespołów i wokalistów działających przy GOK i podległych świetlicach ( c.d.)

 

 

 

 

 

Program Europejskich Dni Dziedzictwa w Gołębiu  2015
czytaj więcej