Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

 

               Wesołych ,bezpiecznych, ciekawych wakacji


               życzy


               Grono Pedagogiczne!

 

 Ćwicz tabliczkę mnożenia. Korzystaj ze strony:

 

http://aztekium.pl/mistrz

 


       

Zapraszamy na strony internetowe Gminy Puławy:

 

http://www.gminapulawy.pl

 

http://www.facebook.com/owocnienadwisla

 

 

 


 


 

 

   Dnia 30 kwietnia 2015r. w Szkole Podstawowej w Bronowicach odbył się turniej piłki nożnej chłopców o „Puchar Wójta Gminy Puławy”.

   Do turnieju zgłosiły się wszystkie szkoły podstawowe należące do naszej gminy – z Góry Puławskiej, Gołębia, Leokadiowa, Zarzecza, Bronowic, Opatkowic i Borowej.

  Rozgrywki trwały od godziny 9.00 do 13.00. Po zaciętej walce pierwsze miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu i zdobyli Puchar Wójta Gminy.

Puchar Wójta Gminy Puławy w Gołębiu!
czytaj więcej

       

                                                   To  nie  jest  żart!

        30 kwietnia 2015 roku wpisał się na trwałe w historię naszej szkoły. Tego dnia o g. 12.30   została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołębiu miedzy organem prowadzącym a wykonawcą projektu.

  Będzie rozbudowa szkoły w Gołębiu!
czytaj więcej

Tej nocy zgładzono wolność w katyńskim lesie, zdradzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano wrzesień…”

 

           30  kwietnia  2015  roku społeczności obu gołębskich szkół już po raz szósty wzięły udział w uroczystych obchodach 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i oddały hołd Bohaterom zamordowanym przez NKWD.   

            Pięć lat temu – 22 kwietnia 2010 roku  przed budynkiem szkoły zostały posadzone  symboliczne dwa dęby  w ramach akcji zainicjowanej przez Stowarzyszenie „ Parafiada” -       „ Katyń… ocalić od zapomnienia”, której ideą były „  Dęby Pamięci” zgodnie z zasadą:      „ jeden posadzony dąb, to jedno nazwisko zamordowanego oficera”.  Społeczności szkolne -  Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu oraz Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego w Gołębiu biorąc udział w tym przedsięwzięciu, uczciły pamięć kapitana rezerwy – Władysława  Szczypy i starszego aspiranta policji państwowej -  Szczepana Góry.

            W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: ks. kanonik Waldemar Stawinoga – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Gołębiu, Wójt Gminy Puławy – Pan Krzysztof Brzeziński, Zastępca Wójta Gminy Puławy – Pan Norbert Staszak, Prezes Okręgu Lubelskiego im. Gen. Mieczysława Smorawińskiego Związku Oficerów  Rezerwy – Pan Lech Marczak – wnuk zamordowanego w Charkowie kapitana Władysława Szczypy, radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, uczniowie i nauczyciele.

KATYŃ… ocalamy od zapomnienia”
czytaj więcej

                22  kwietnia  obchodzony jest  Dzień Matki Ziemi,  natomiast 28 kwietnia Dzień Ziemi  i właśnie w tym dniu odbył  się apel z tej okazji przygotowany przez uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu pod kierunkiem wychowawczyni -  Donaty  Szewczyk.  Obchody Dnia Ziemi  rozpoczęto o godz. 10.30  inscenizacją  „ Witamy w świecie przyrody”, którą uczniowie zaprezentowali z wdziękiem i na wesoło . Scenariusz przedstawienia  dotyczył  problematyki ekologicznej i przybliżał wiedzę  o  otaczającej nas przyrodzie,  rozbudził troskę o ochronę środowiska, a także zachęcił uczniów do „ ekologicz- nych zachowań”.

       Dzień Ziemi w Gołębiu
czytaj więcej

 

                    17 kwietnia 2015r. odbył się Gminny Mały Konkurs Recytatorski w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołębiu. Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego  w  Gołębiu licznie prezentowali szkołę, występując z ciekawym repertuarem. Do Turnieju  Powiatowego  zakwalifikowali się: Maciej Wydra, ucz. kl. V b, Agata  Czarnecka z kl. IV oraz Natalia Capała z kl. IV.  Opiekunem zdolnej trójki jest Elżbieta Bąkała.

Uczniowie z Gołębia weszli do Turnieju Powiatowego!
czytaj więcej