Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

 

 Ćwicz tabliczkę mnożenia. Korzystaj ze strony:

 

http://aztekium.pl/mistrz

 


       

Zapraszamy na strony internetowe Gminy Puławy:

 

http://www.gminapulawy.pl

 

http://www.facebook.com/owocnienadwisla

 

 

 


 


 

 

 Życie to prezent

 

" To co robimy dla innych jest tym, co naprawdę warto robić"

 

                                          / Lewis Carroll/

 

 

 

Po raz czwarty rodzice, uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego oraz Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego w Gołębiu wspierają Puławskie Hospicjum im. bł. Matki Teresy z Kalkuty.

Pod kierunkiem Pani Doroty Jabłońskiej i Pani Doroty Opolskiej-Maksym zorganizowano kiermasz bożonarodzeniowy, podczas którego sprzedawano stroiki,  ozdoby na drzwi, wyroby z wikliny papierowej.  Z kiermaszu uzyskano 1190 złotych.

W miesiącach jesiennych i zimowych 2014 i 2015 roku sprzedawano ciasta za symboliczną złotówkę. Były one pieczone przez rodziców uczniów  i nauczycieli obu szkół. Sprzedażą ciast zajmowali się rodzice przy pomocy uczniów. W ten sposób zarobiliśmy 1260 złotych.

Łącznie uzyskaliśmy 2450 złotych, kwota ta została przekazana na bieżące potrzeby hospicjum.

Dar serca
czytaj więcej

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu do pracowni komputerowej zaproszeni zostali najmłodsi użytkownicy Internetu na zajęcia edukacyjne, dotyczące bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2015
czytaj więcej

  Szkoła Podstawowa im. St. Czarnieckiego w Gołębiu aktywnie działa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szkół noszących imię Stefana Czarnieckiego. W dniach

18 - 20 lutego 2015 roku po raz ósmy laureaci szkolnego etapu konkursu wiedzy o patronie  oraz zwycięskiego projektu plastycznego wzięli udział w XVIII Gali Hetmańskiej w Warszawie, podczas której, nastąpiło ogłoszenie wyników dwóch ogólnopolskich konkursów.

Miło nam zakomunikować, że w VIII Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Hetmany 2015-"Stefan Czarniecki – projekt" - II miejsce zajęła praca z naszej szkoły zatytułowana „Bitwa pod Gołębiem”, którą wykonali uczniowie klasy Va: Alicja Warda, Antoni Jasiocha i Hubert Cybula. III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym " Stefan Czarniecki - wiedza" zajął uczeń klasy VI Krystian Pyra.

Sukcesy uczniów z Gołębia na Hetmańskiej Gali w Warszawie
czytaj więcej

          17 lutego 2015 roku obchodziliśmy po raz kolejny Dzień Patrona Szkoły.  Już od 29 lat ten dzień jest świętowany szczególnie  uroczyście w rocznicę bitwy pod Gołębiem, którą Stefan Czarniecki stoczył ze Szwedami  18 lutego 1656 roku. Wyjątkowo  w  tym  roku święto szkoły odbyło się wcześniej ze względu na udział naszej prezentacji szkolnej w Ogólnopolskiej Gali „ Hetmany” w Warszawie. Dzień Patrona Szkoły to czas szczególny. Tradycyjnie  najpierw odbywa się apel, w czasie którego zawsze jest część artystyczna poświęcona  Stefanowi Czarnieckiemu.      

               W  czasie  uroczystego  apelu  przekazywany jest  sztandar  szkoły uczniom klasy piątej przez szóstoklasistów. Także tego dnia odbywa się zawsze podsumowanie  realizowanego w I semestrze szkolnego programu zdrowotnego „ Zdrowy Styl  Życia”.

               W tym roku Dzień Patrona Szkoły uświetnili swą obecnością: Pani Danuta Smaga – Dyrektor Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego w Gołębiu, Pan Krzysztof Gowin – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu, rodzice, nauczyciele i uczniowie. Nad przebiegiem części oficjalnej i artystycznej czuwała Elżbieta Bąkała, która przygotowała całą uroczystość we współpracy z  Dorotą Jabłońską, odpowiedzialną za dekoracje, z Joanną Kopeć, kierującą pocztem sztandarowym, z Donatą Szewczyk prowadzącą podsumowanie programu zdrowotnego oraz z Grzegorzem Kowalczykiem, który zadbał o oprawę muzyczną. Konferansjerkę ceremoniału przekazania sztandaru profesjonalnie poprowadziły: Hanna Kozak i Oliwia Ziarek z kl. VI, a Natalia Capała, Agata Czarnecka, Wiktoria Grzelak, Emilia Kramarczyk i Sebastian Osiak z kl. IV oraz Wiktor Serewiś  z  V a wystąpili w części  artystycznej.

              Święto Patrona Szkoły 2015
czytaj więcej

Dnia 19 lutego 2015 w Szkole Podstawowej w Gołębiu odbyło się spotkanie uczniów z saperami z Patrolu Rozminowania nr 34 z Jednostki Wojskowej 3248 w Dęblinie.

Zajęcia poprowadzili plutonowy Jacek Komsta i starszy szeregowy Kamil Pastuszka. Spotkanie rozpoczęło się prelekcją oraz prezentacją na temat niewybuchów i niewypałów, które można znaleźć także w naszej okolicy.

Goście pokazali wiele przykładów różnych niewybuchów znalezionych w czasie akcji saperskich. Przedstawili zagrożenia wynikające z nieumiejętnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi.

Uczniowie dowiedzieli się, jak zachować się w przypadku znalezienia niewybuchu,

w jaki sposób zabezpieczyć miejsce oraz kogo powiadomić o podejrzanym znalezisku.

Spotkanie z saperem 2015
czytaj więcej