Dla rodziców

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców

 

 


  
 

       

 

 


 

 

Program Pomocy Dzieciom
stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym
czytaj więcej
  • Plan lekcji 2016/2017
Plan lekcji dla klasy II a
Godz.   Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek
07.45-08.30 1. n.zin. 1.   1. n.zin. 1.   1.  
08.35-09.20 2. n.zin. 2.   2. n.zin. 2.   2.  
09.30-10.15 3. n.zin. 3.   3. n.zin. 3.   3.  
10.25-11.10 4. Jęz. angielski 4.   4. religia 4. zaj. komp. 4.  
11.20-12.05 5.   5. Jęz. angielski 5. zaj. komp. 5. religia 5. n.zin.
12.20-13.05 6.   6. n.zin. 6.   6. n.zin. 6. n.zin.
13.10-13.55 7.   7. n.zin. 7.   7. n.zin. 7. n.zin.
14.00-14.45 8.   8. n.zin. W-F 8.   8. n.zin. 8. n.zin. W-F
14.50-15.35 9.   9. n.zin. 9.   9. n.zin. W-F 9.  
Plan lekcji dla klasy II b
Godz.   Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek
07.45-08.30 1.   1. Jęz. angielski 1.   1. Religia 1. n.zin.
08.35-09.20 2.   2. n.zin. 2.   2. n.zin. 2. n.zin.
09.30-10.15 3.   3. n.zin. 3.   3. n.zin. 3. n.zin.
10.25-11.10 4.   4. n.zin. 4.   4. n.zin. 4. n.zin.
11.20-12.05 5. Jęz. angielski 5.   5. Religia 5. n.zin. W-F 5.  
12.20-13.05 6. n.zin. 6.   6. n.zin. 6. zaj. komp. 6.  
13.10-13.55 7. n.zin. 7.   7. n.zin. 7.   7.  
14.00-14.45 8. n.zin. 8.   8. n.zin. W-F 8.   8.  
14.50-15.35 9. zaj. komp. 9.   9. n.zin. 9.   9.  
Plan lekcji dla klasy III a
Godz.   Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek
07.45-08.30 1.   1. n.zin. 1.   1. n.zin. 1.  
08.35-09.20 2.   2. n.zin. 2.   2. n.zin. 2.  
09.30-10.15 3.   3. n.zin. 3.   3. n.zin. 3.  
10.25-11.10 4. zaj. komp. 4. n.zin. 4.   4. Jęz. angielski 4. zaj. komp.
11.20-12.05 5. n.zin. 5. Religia 5. Religia 5.   5. n.zin. W-F
12.20-13.05 6. n.zin. 6.   6. n.zin. 6.   6. n.zin.
13.10-13.55 7. n.zin. 7.   7. n.zin. 7.   7. n.zin.
14.00-14.45 8. Jęz. angielski 8.   8. n.zin. 8.   8. n.zin.
14.50-15.35 9.   9.   9. n.zin. W-F 9.   9.  
Plan lekcji dla klasy III b
Godz.   Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek
07.45-08.30 1. Religia 1.   1. n.zin. 1.   1. Jęz. angielski
08.35-09.20 2. n.zin. 2.   2. n.zin. 2.   2. n.zin.
09.30-10.15 3. n.zin. 3.   3. n.zin. 3.   3. n.zin.
10.25-11.10 4. n.zin. 4.   4. Religia 4.   4. n.zin.
11.20-12.05 5. zaj. komp. 5. zaj. komp. 5.   5. Jęz. angielski 5. n.zin.
12.20-13.05 6.   6. n.zin. 6.   6. n.zin. 6.  
13.10-13.55 7.   7. n.zin. 7.   7. n.zin. 7.  
14.00-14.45 8.   8. n.zin. 8.   8. n.zin. W-F 8.  
14.50-15.35 9.   9. n.zin. W-F 9.   9. n.zin. 9.  
Plan lekcji dla klasy IV 
Godz.   Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek
07.45-08.30 1. w-f 1. w-f 1. religia 1. informatyka 1 1. matematyka
08.35-09.20 2. matematyka 2. przyroda 2. język angielski 2. religia 2. język angielski
09.30-10.15 3. język polski 3. język angielski 3. technika 3. przyroda 3. w-f
10.25-11.10 4. historia 4. język polski 4. w-f 4. matematyka 4. język polski
11.20-12.05 5. przyroda 5. matematyka 5. język polski 5. plastyka 5. informatyka 2
12.20-13.05 6. godz. wych. 6. muzyka 6.   6. język polski 6.  
13.10-13.55 7.   7.   7.   7.   7.  
14.00-14.45 8.   8.   8.   8.   8.  
14.50-15.35 9.   9.   9.   9.   9.  
Plan lekcji dla klasy V 
Godz.   Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek
07.45-08.30 1. wdż 1. język polski 1. przyroda 1. w-f chł./ang. dz. 1.  
08.35-09.20 2. przyroda 2. w-f chł./ang. dz. 2. religia 2. w-f dz./ang. chł. 2. w-f dz./ang. chł.
09.30-10.15 3. w-f dz./ang. chł. 3. muzyka 3. w-f dz./ang. chł. 3. technika 3. matematyka
10.25-11.10 4. język polski 4. matematyka 4. godz. wych. 4. język polski 4. przyroda
11.20-12.05 5. język polski 5. plastyka 5. matematyka 5. matematyka 5. język polski
12.20-13.05 6. w-f chł./ang. dz. 6. historia 6. język polski 6. religia 6. w-f chł./ang. dz.
13.10-13.55 7.   7.   7.   7.   7.  
14.00-14.45 8.   8.   8.   8.   8.  
14.50-15.35 9.   9.   9.   9.   9.  
Plan lekcji dla klasy VI  
Godz.   Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek
07.45-08.30 1.   1. wdż 1. w-f 1. przyroda 1. w-f
08.35-09.20 2. w-f 2. język polski 2. technika 2. matematyka 2. plastyka
09.30-10.15 3. matematyka 3. język polski 3. religia 3. religia 3. język angielski
10.25-11.10 4. przyroda 4. język angielski 4. język polski 4. godz.  wych. 4. matematyka
11.20-12.05 5. historia 5. muzyka 5. historia 5. język polski 5. przyroda
12.20-13.05 6. język polski 6. matematyka 6. matematyka 6. w-f 6. język polski
13.10-13.55 7. język angielski 7. informatyka1 7. informatyka2 7.   7.  
14.00-14.45 8.   8.   8.   8.   8.  
14.50-15.35 9.   9.   9.   9.   9.  
  • Stypendium dla ucznia w 2017 r
Informuję, że od roku szkolnego 2016/17 obowiązuje dla uczniów w 
szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Puławy 
program stypendialny przyjęty Uchwałą Rady Gminy Puławy Nr XVI/114/2016 
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów dla 
uzdolnionych uczniów: 
  • Badania diagnostyczne dla dzieci zdolnych 2016

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Puławach jako jedyna placówka w powiecie puławskim wyróżniona tytułem „Miejsca Odkrywania Talentów” prowadzi badania dzieci zdolnych z klas I – III szkół podstawowych.

Serdecznie zapraszamy uczniów zdolnych wraz z rodzicami na badanie diagnostyczne do naszej placówki. Diagnoza jest sporządzana w oparciu o stosunkowo nowe narzędzie tj. Test Uzdolnień Wielorakich (W. Poleszak, R. Porzak, G. Kata). Test wykazuje czy uczeń przejawia uzdolnienie/uzdolnienia: matematyczne, muzyczne, językowe, wizualno – przestrzenne, interpersonalne, intrapersonalne, przyrodnicze oraz kinestetyczne. Zaletą badania jest możliwość oceny zdolności uczniów niezależnie od otrzymywanych stopni szkolnych.

Prosimy przekazać tę informację rodzicom uczniów z pierwszego etapu edukacyjnego. Należy zaznaczyć, iż ewentualne uzdolnienia są niezależne od ocen szkolnych. Zatem, jeśli rodzice zauważają potencjał dziecka w danej dziedzinie nauki, mogą sprawdzić to i otrzymać dalsze wskazania do pracy konsultując się w poradni.

Dzieci należy umawiać telefonicznie/osobiście do p. Edyty Furtak kontaktując się z sekretariatem poradni w godz. 8.00-16.00 (tel. 818864796). Prosimy rodziców o przedłożenie adresu mailowego nauczyciela dziecka celem wysłania jednej z części testu tj. Skali Obserwacyjnej charakteryzującej danego ucznia.

 

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Puławach

Dariusz Perszko

  • Rekrutacja 2016/2017
| Strona 1 | Strona 2 |

Pliki do pobrania