Dla rodziców

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców

 

 


  
 

       

 

 


 

 

  • Badania diagnostyczne dla dzieci zdolnych 2016

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Puławach jako jedyna placówka w powiecie puławskim wyróżniona tytułem „Miejsca Odkrywania Talentów” prowadzi badania dzieci zdolnych z klas I – III szkół podstawowych.

Serdecznie zapraszamy uczniów zdolnych wraz z rodzicami na badanie diagnostyczne do naszej placówki. Diagnoza jest sporządzana w oparciu o stosunkowo nowe narzędzie tj. Test Uzdolnień Wielorakich (W. Poleszak, R. Porzak, G. Kata). Test wykazuje czy uczeń przejawia uzdolnienie/uzdolnienia: matematyczne, muzyczne, językowe, wizualno – przestrzenne, interpersonalne, intrapersonalne, przyrodnicze oraz kinestetyczne. Zaletą badania jest możliwość oceny zdolności uczniów niezależnie od otrzymywanych stopni szkolnych.

Prosimy przekazać tę informację rodzicom uczniów z pierwszego etapu edukacyjnego. Należy zaznaczyć, iż ewentualne uzdolnienia są niezależne od ocen szkolnych. Zatem, jeśli rodzice zauważają potencjał dziecka w danej dziedzinie nauki, mogą sprawdzić to i otrzymać dalsze wskazania do pracy konsultując się w poradni.

Dzieci należy umawiać telefonicznie/osobiście do p. Edyty Furtak kontaktując się z sekretariatem poradni w godz. 8.00-16.00 (tel. 818864796). Prosimy rodziców o przedłożenie adresu mailowego nauczyciela dziecka celem wysłania jednej z części testu tj. Skali Obserwacyjnej charakteryzującej danego ucznia.

 

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Puławach

Dariusz Perszko

  • Rekrutacja 2016/2017
czytaj więcej
  • Drzewko za butelkę 2015
| Strona 1 | Strona 2 |

Pliki do pobrania