Polska Biega 2015 - regulamin

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » Polska Biega 2015 - regulamin

Regulamin

Ogólnopolskiej Akcji pt. „ 11. Weekend Polska Biega”

Organizatora Lokalnego „Gminy Puławy”

na rok 2015

 

1. Cel imprezy:

            Popularyzacja biegania jako sposób na zdrowe i radosne życie, aktywne spędzanie czasu,  zdobywanie nowych przyjaźni i sprawdzanie samego siebie.

Włączenie się do Ogólnopolskiej Akcji „11. Weekend Polska Biega”, ma na celu promowanie Gminy Puławy.

 

2. Organizator:

            Agora S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wydawca „Gazety Wyborczej”

 

3. Lokalny Organizator:

            Gmina Puławy, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy

 

4. Fundatorzy nagród:

            Wójt Gminy Puławy

             

5. Termin i miejsce zawodów:

            * 1 czerwiec 2015 r.,

- godz. 11.00 – dzieci 5-cio i 6-cio letnie (zbiórka na szkolnym boisku sportowym 10 min. przed startem)

- godz. 11.20 – 1,2,3 kl. szk. podst. (zbiórka na szkolnym boisku sportowym 10 min. przed startem)

 

            * 1 czerwiec 2015 r., godz. 11.30 – uczestnicy pozostałych kategorii wiekowych

Zbiórka na placu przy boisku szkolnym od strony ul. Krzywej w Gołębiu

 

6. Trasy biegów:

            * Trasy zostaną wytyczone na boisku szkolnym w Gołębiu:

 

            I kat. – dzieci młodsze (5-cio i 6-cio latki) – 270 m (2 okrążenia boiska)

                        - grupa dziewcząt

                        - grupa chłopców

           

* Trasy zostaną wytyczone na ulicy Krzywej w Gołębiu

 

II kat. – dzieci (1,2,3 kl. szk. podst.) – 400 m

- grupa dziewcząt

                        - grupa chłopców

III kat. – dzieci starsze (4, 5 kl. szk. podst.) – 600 m

                        - grupa dziewcząt

                        - grupa chłopców

            IV kat. – młodzież (6 kl. szk. podst., 1 kl. gimn.) –  800 m

- grupa dziewcząt

                        - grupa chłopców

            V kat. – młodzież (2,3 kl. gimnazjum)

- grupa dziewcząt – 1 000 m

                        - grupa chłopców – 1 200 m

VI kat. – open            (bez ograniczeń wiekowych)

                        - grupa kobiet – 2 000 m

                        - grupa mężczyzn – 3 000 m

           

7. Program zawodów:

 

* Boisko szkolne:

godz. 10.50 – Zbiórka zawodników 5-cio i 6-cio letnich, podział na grupy biegowe

godz. 11.00 – biegi zawodników I kat. wiekowej

godz. 11.10 – dekoracja zawodników

godz. 11.20 - biegi zawodników II kat. wiekowej. 

godz. 11.40 – dekoracja zwycięzców, wspólna fotografia.

 

 

*Biegi uliczne:

godz. 11.30 – zbiórka zawodników III, IV, V, VI kat. wiekowych i wręczenie numerów startowych.

godz. 12.00 - biegi zawodników poszczególnych kat. wiekowych 

godz. 13.30 - dekoracja zwycięzców, wspólna fotografia.

 

8. Warunki uczestnictwa:

 

-          Biegi ogólnopolskiej akcji „11. Weekend Polska Biega” zorganizowane są dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych chętnych do wzięcia udziału w imprezie.

-          Warunkiem uczestnictwa zawodników niepełnoletnich jest dostarczenie  zgody/oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna zawodnika biorącego udział w biegu.

-          Zawodnicy pełnoletni powinni podpisać oświadczenie dotyczące udziału w biegu.

-     Zgłoszenie do udziału w biegach:

* I  kat. – dzieci (5-cio i 6-cio letnie)- Gminne Przedszkole w Gołębiu, nr tel. 81 881 32 97 – zgłoszenia do dnia 15.05.2015 r.

* II, III, IV, V kat. – dzieci i młodzież (od 7 do 16 lat) – nauczyciele/opiekunowie zawodników z poszczególnych szkół – zgłoszenia do dnia 22.05.2015 r.

* VI kat. – młodzież i dorośli – (od 17 do X lat) – Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, p.10– zgłoszenia do dnia 22.05.2015 r.

 

9. Sprawy organizacyjne i postanowienia końcowe:

 

-          Organizator lokalny zapewnia uczestnikom biegu numery startowe.

-          Bez zgody rodzica zawodnika niepełnoletniego i oświadczenia podpisanego przez pełnoletniego uczestnika biegu zawodnik nie będzie dopuszczony do udziału w biegu.

-          Oświadczenie zawodnika i oświadczenie rodzica zawodnika można pobrać u opiekuna grupy lub pobrać ze strony internetowej Gminy Puławy (www.pulawygmina.pl).

-          Biegi w danej kategorii wiekowej odbędą się pod warunkiem zgłoszenia się minimum 10 osób w grupie, w kategorii open – minimum 5 kobiet i 5 mężczyzn.

-          Regulamin Lokalnego Organizatora Ogólnopolskiej Akcji „11. Weekend Polska Biega” zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Puławy (www.pulawygmina.pl).