Kadra nauczycielska

Jesteś tu: » Strona startowa » Kadra nauczycielska

 

Kadra nauczycielska

Szkoły Podstawowej im. St. Czarnieckiego w Gołębiu

 

mgr KRZYSZTOF GOWIN

dyrektor szkoły

wychowanie fizyczne

 

mgr MARIA GAWRYLAK

wychowawca klasy IIa

współkoordynator Programu Zdrowy Styl Życia

edukacja wczesnoszkolna

 

mgr MONIKA MURAT

wychowawca kl.IIb

edukacja wczesnoszkolna

administrator strony internetowej

 

mgr AGATA WIADROWSKA - JASIOCHA

koordynator programu Ratujmy i uczmy ratować

wychowawca klasy IIIa

edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

mgr Mariola Kamola

wychowawca kllasy IIIb

edukacja wczesnoszkolna

 

 

mgr Elżbieta Bąkała

protokolant

język polski

 

mgr DONATA SZEWCZYK

wychowawca klasy VI

opiekun Koła PCK

współkoordynator Programu Zdrowy Styl Życia

przyroda, wychowanie fizyczne

 

mgr DOROTA JABŁOŃSKA

wychowawca klasy IV

opiekun świetlicy

Doradca ds. Bezpieczeństwa w Szkole

opieka nad kroniką szkolną

plastyka, wychowanie do życia w rodzinie

 

 

 

 

mgr JOANNA KOPEĆ

matematyka, informatyka

 

 

LENA STAŃCZAK

język angielski

opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

mgr ELŻBIETA LIPKA

wychowawca kl.V

historia

 

 

mgr EDYTA SKOCZEK

technika

 

mgr Grzegorz Kowalczyk

muzyka

 

mgr Agnieszka Kozak

zajęcia rewalidacyjne

świetlica

 

 

mgr MAŁGORZATA LINEK

bibliotekarz

 

KS. JERZY WĘZKA

religia

 

KS. Piotr Kazimierski

religia

opiekun ZHP 

 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

W SZKOLE PODSTAWOEJ IM. ST. CZARNIECKIEGO W GOŁĘBIU

 

 

 

mgr IZABELLA ANTONIAK

sekretarz szkoły

 

MAREK KOPEĆ

konserwator

 

 

TERESA GĘBALA

woźna

 

KRYSTYNA FILIPEK

woźna