Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego 2015/16

Jesteś tu: » Strona startowa » Samorząd Uczniowski » Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego 2015/16

PLAN PRACY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W GOŁĘBIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Plan pracy sporządziła Lena Stańczak – opiekunka SU

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o:

1.      Statut Szkoły

2.      Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Szczególny nacisk kładzie na:

 • doskonalenie samorządności, praworządności i demokracji;
 • wzmacnianie poczucia tożsamości szkolnej i regionalnej;
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia i życia, reagowanie na nie;
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
 • rozwijanie świadomości ekologicznej;
 • organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej;
 • dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły;
 • informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach;
 • współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły i poza nią;
 • przedstawianie władzom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły,

a w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów;

 • wydawanie gazetki szkolnej pt.: „Czarniecczycy”.

 

 

 

 

 

 

 

Plan Pracy SU na rok szkolny 2013/2014:

MIESIĄC

ZADANIA DO REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

WRZESIEŃ

1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

2.Wybory do zarządu SU

2.Opracowanie planu pracy SU

3.Europejskie Dni Dziedzictwa

 

4.Akcja „Sprzątanie Świata”

5.Dyskoteka z okazji DNIA CHŁOPAKA

6.Konkurs historyczny

M.Kamola

 

SU L.Stańczak

SU L.Stańczak

nauczyciele i zespoły

klasowe

SU i zespoły klasowe

SU L.Stańczak, J.Majcher

A.Krawczyk, E.Lipka

PAŹDZIERNIK

1.Pasowanie na ucznia

2.Uroczystości z okazji KEN i ślubowanie klasy I

3. Dzień Papieski

 

M.Murat

A.Szczerbetka

 

P.Ciosmak, W.Stawinoga

LISTOPAD

1.Wycieczka na cmentarz w celu zapalenia zniczy na grobach poległych

2.Rocznica odzyskania niepodległości

3.Dyskoteka andrzejkowa

SU i zespoły klasowe

 

 E.Lipka

SU L.Stańczak,

GRUDZIEŃ

1.Mikołaj w szkole

2.Jasełka

3.Konkurs na stroik

4.Kiermasz bożonarodzeniowy

zespoły klasowe

A.Jasiocha

D.Jabłońska, D.Opolska

D.Jabłońska, D.Oplska

STYCZEŃ

1.Podsumowanie wyników nauczania w I semestrze

2.Dzień Babci i Dziadka

SU L.Stańczak, J.Majcher

zespoły klasowe

LUTY

1.Poczta Walentynowa

2.Zabawa karnawałowa

3.ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY 21.02.12

SU L.Stańczak,

SU L.Stańczak,

E.Bąkała, D.Szewczyk

MARZEC

1.Pierwszy dzień wiosny

2.Pasowanie na czytelnika

3.Pomoc dla Hospicjum

D.Jabłońska

M. Linek

D.Opolska, M.Linek, A.Szczebetka, D.Jabłońska

KWIECIEŃ

1.Konkurs na palmę i pisankę

2.Dzień Ziemi

3.Dni Katyńskie

D.Jabłońska, D.Opolska

D.Szewczyk

wszyscy nauczyciele

MAJ

1.Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

2.Dni książki i praw autorskich

3.Dni Języków Obcych

 

3.Dzień Matki

 

 

M. Linek, M.Kamola

L. Stańczak, M. Jamróz,

J. Kiełpińska

Zespoły klasowe

CZERWIEC

1.Dzień Dziecka – Dzień Sportu

2.Szkoła bez przemocy

3.Podsumowanie Programu Zdrowotnego

4.Uroczyste zakończenie roku szkolnego

6.Wieczorek klas III

7.Pożegnanie klas III

D. Opolska

D.Jabłońska, M.Murat

M.Gawrylak

 

E.Bąkała, D.Szewczyk

 

M. Jamróz, K.Ziemska

J.Cieśla, E.Lipka

 

 

 

PRACE CIĄGŁE:

1.      Systematyczna współpraca członków SU z Dyrekcją Szkoły, Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia i Samorządami Klasowymi.

2.      Prowadzenie zebrań Samorządu Uczniowskiego.

3.      Zagospodarowanie tablicy samorządu.

4.      Wywieszanie aktualnych ogłoszeń.

5.      Organizowanie dyskotek.

6.      Udział w akcjach wynikających z potrzeb.

7.      Wydawanie gazetki szkolnej.

8.      Prowadzenie sond wśród uczniów na tematy związane z bieżącymi sprawami z życia szkoły.

9.      Opieka nad sztandarem szkoły.

10.  Organizacja konkursów.