Plan Pracy SU

Jesteś tu: » Strona startowa » Samorząd Uczniowski » Plan Pracy SU

PLAN PRACY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY

SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W GOŁĘBIU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

Plan pracy sporządziła Lena Stańczak – opiekunka SU

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o:

 1. Statut Szkoły
 2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Szczególny nacisk kładzie na:

 • doskonalenie samorządności, praworządności i demokracji;
 • wzmacnianie poczucia tożsamości szkolnej i regionalnej;
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia i życia, reagowanie na nie;
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
 • rozwijanie świadomości ekologicznej;
 • organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej;
 • dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły;
 • informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach;
 • współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły i poza nią;
 • przedstawianie władzom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły,

a w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów;

 • wydawanie gazetki szkolnej pt.: „Czarniecczycy”.

 

 

 

 

 

W tym celu Rada Samorządu opracowała szczególne zadania na rok szkolny 2011/2012:

MIESIĄC

ZADANIA DO REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

WRZESIEŃ

1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

2.Opracowanie planu pracy SU

3.Europejskie Dni Dziedzictwa

 

4.Akcja „Sprzątanie Świata”

5.Dyskoteka z okazji DNIA CHŁOPAKA

kl.IV  A. Jasiocha

SU

nauczyciele i zespoły

klasowe

SU i zespoły klasowe

SU L. Stańczak

PAŹDZIERNIK

1.Pasowanie na ucznia

2.Uroczystości z okazji KEN

3. Dzień Papieski

kl.I  A. Jasiocha

 

ks. P. Ciosmak

LISTOPAD

1.Wycieczka na cmentarz w celu zapalenia zniczy

  na grobach poległych

2.Rocznica odzyskania niepodległości

3.Dyskoteka andrzejkowa

SU i zespoły klasowe

 

kl.V D. Jabłońska

SU L. Stańczak

GRUDZIEŃ

1.Mikołaj w szkole

2.Jasełka

3.Konkurs na stroik

4.Kiermasz bożonarodzeniowy

zespoły klasowe

kl.IIa ks. P. Ciosmak

E. Skoczek

D. Jabłońska

STYCZEŃ

1.Podsumowanie wyników nauczania w I semestrze

2.Dzień Babci i Dziadka

SU L. Stańczak

zespoły klasowe

LUTY

1.Poczta Walentynowa

2.Zabawa karnawałowa

3.ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

SU L. Stańczak

SU L. Stańczak

kl.VIa E. Bąkała

MARZEC

1.Pierwszy dzień wiosny

2.Dni Języków Obcych

 

Kl.IV D. Szewczyk

L. Stańczak, M. Jamróz,

J. Kiełpińska

KWIECIEŃ

1.Konkurs na palmę i pisankę

2.Dzień Ziemi

D. Jabłońska

Kl.III M. Gawrylak

MAJ

1.Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

2.Dni książki i praw autorskich

3.Dzień Matki.

Kl.VIb J. Cieśla

M. Linek

zespoły klasowe

CZERWIEC

1.Dzień Dziecka – Dzień Sportu

2.Podsumowanie Programu Zdrowotnego

3.Wybory do Zarządu SU

4.SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

 

 

5.Uroczyste zakończenie roku szkolnego

D. Szewczyk

kl.IIb M. Kamola

SU L. Stańczak

M. Murat, A. Jasiocha,

M. Kamola,

D. Jabłońska

Kl. V, VIa, VIb

 

 

 

PRACE CIĄGŁE:

 1. Systematyczna współpraca członków SU z Dyrekcją Szkoły, Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia i Samorządami Klasowymi.
 2. Prowadzenie zebrań Samorządu Uczniowskiego.
 3. Zagospodarowanie tablicy samorządu.
 4. Wywieszanie aktualnych ogłoszeń.
 5. Organizowanie dyskotek.
 6. Udział w akcjach wynikających z potrzeb.
 7. Wydawanie gazetki szkolnej.
 8. Prowadzenie sond wśród uczniów na tematy związane z bieżącymi sprawami z życia szkoły.
 9. Opieka nad sztandarem szkoły.
 10. Organizacja konkursów.