Rada Rodziców 2013/2014

Jesteś tu: » Strona startowa » Rada Rodziców » Rada Rodziców 2013/2014

RADA  RODZICÓW  W  ROKU  SZKOLNYM  2013/2014

wybrana w tajnych wyborach trójek klasowych

 

  1. Joanna Kotowska  ( Przewodnicząca)
  2. Mariola Kozak (Z-ca Przewodniczącej)
  3. Barbara Łukasik (Skarbnik)
  4. Marta Motyczyńska (Sekretarz)
  5. Bogdan Filipek (Członek)
  6. Dariusz Warda (Członek)
  7. Katarzyna Grzęda (Członek)

 

 

KOMISJA  REWIZYJNA

 

 1. Kamola Marek (Przewodnicząca)
 2. Ilona Wydra (Członek)
 3. Agnieszka Cybula (Członek)

 

SKŁAD   TRÓJEK   KLASOWYCH

KLASA I

 1. Justyna Krawczak
 2. Mariola Góra
 3. Joanna Kotowska

 

KLASA II

      1..  Marta Motyczyńska

 1. Dorota Kopeć- Łukasiewicz
 2. Mariola Kozak

 

KLASA III

 1. Katarzyna Tyburcy
 2. Ewa Winsztal
 3. Bogdan Filipek

 

KLASA IV a

 1. Dariusz Warda
 2. Agnieszka Cybula
 3. Marek Kamola

 

KLASA IV b

 1. Ilona Wydra
 2. Mariola kozak
 3. Grażyna Lecewicz

 

KLASA V

 1. Dorota Pyt
 2. Marta Urbańska
 3. Barbara Łukasik

 

KLASA  VI

 1. Katarzyna Warda
 2. Monika Jasiocha
 3. Katarzyna Grzęda