Rada Rodziców 2011/2012

Jesteś tu: » Strona startowa » Rada Rodziców » Rada Rodziców 2011/2012

 

RADA  RODZICÓW  W  ROKU  SZKOLNYM  2011/2012

wybrana w tajnych wyborach trójek klasowych

 

  1. Piątek Anna  ( Przewodnicząca)
  2. Grzęda Tomasz (Z-ca Przewodniczącej)
  3. Grądziel Barbara (Skarbnik)
  4. Piątek Marcin (Sekretarz)
  5. Cybula Bożena  (Członek)

 

 

KOMISJA  REWIZYJNA

 

 1. Rułka Monika  (Przewodnicząca)
 2. Mazur Marcin  (Członek)
 3. Ziarek Urszula  (Członek)

 

SKŁAD   TRÓJEK   KLASOWYCH

KLASA I

 1. Osiak Dorota
 2. Kamola Małgorzata
 3. Filipek Bogdan

 

KLASA II a

 1. Piątek Marcin
 2. Cybula Agnieszka
 3. Kołdej Renata

 

KLASA II b

 1. Kozak Mariola
 2. Łukasik Renata
 3. Wydra Ilona

 

KLASA III

 1. Jasiocha Monika
 2. Urbańska Marta
 3. Kozak Agnieszka

 

KLASA  IV

 1. Cybula Danuta
 2. Woszczek Dorota
 3. Grzęda Tomasz

 

KLASA  V

 1. Cybula Bożena
 2. Piątek Anna
 3. Mazur Marcin

 

 

KLASA VIa

 1. Grądziel Barbara
 2. Woszczek Anna
 3. Rułka Monika

 

KLASA  VIb

 1. Siwek Monika
 2. Gruszka Róża
 3. Ziarek Urszula