KURS w naszej szkole.

Jesteś tu: » Strona startowa » KURS w naszej szkole.

KURS w naszej szkole.

Uczniowie naszej szkoły co roku biorą udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W tym roku zorganizowano konkurs pod hasłem "BEZPIECZNIE NA WSI - NIE ZBLIŻAJ SIĘ ZUCHU DO MASZYNY W RUCHU".
Poprzedziło go spotkanie z pracownikami KRUS, projekcja filmu i pogadanka na wyżej wymieniony temat, która odbyła się 04.03.2014 r.
w szkole.
 
                     DOROTA JABŁOŃSKA