Sprawozdanie z realizacji programu zdrowotnego „ZDROWY STYL ŻYCIA”

Jesteś tu: » Strona startowa » Sprawozdanie z realizacji programu zdrowotnego „ZDROWY STYL ŻYCIA”

Sprawozdanie z realizacji programu zdrowotnego „ZDROWY STYL ŻYCIA”

Sprawozdanie z realizacji programu zdrowotnego

„ZDROWY  STYL  ŻYCIA”

w roku szkolnym 2016/ 2017 pod hasłem

 

„HIGIENA MOJEGO CIAŁA I UMYSŁU”

 

 

        Poszczególne klasy wykonywały co miesiąc określone zadania wynikające z treści programu. Pod uwagę brano trzy aspekty:

  1. Dbałość o higienę swojego ciała
  2. Dbałość o swój wygląd i otoczenie.
  3. Dbałość o higienę umysłu.

   W ciągu całego roku szkolnego uczniowie wykonali następujące zadania:

- ,,Dekalog czynności związanych z utrzymaniem ciała w czystości i zdrowiu” – plakat klasowy.

 

- ,,Reklama kosmetyku” dotycząca higieny ciała

- ,,Mój wolny czas” – konkurs literacki ( wiersz, proza)

- ,,Projekt stroju do wybranej pory roku” – konkurs indywidualny

- ,,Moda na każdą porę roku” – pokazy do muzyki

- ,,Wypoczynek czynny i bierny” – plakat klasowy

- ,,Mój kącik do nauki” – wystawa fotografii na gazetce klasowej

- ,,Opracowanie metody sprzątania swojego pokoju lub miejsca do nauki w formie wierszowanej

      Ponadto wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach następujące pogadanki:

-,,Dlaczego i jak należy dbać o czystość skóry, włosów i paznokci” – pogadanka przeprowadzona przez pielęgniarkę szkolną

- ,,Rozkład dnia z poznanymi zasadami higieny

- ,,Moje hobby” – prezentacje

- ,,Znaczenie wypoczynku czynnego i biernego w życiu człowieka”

- ,,Komputer i telewizja za czy przeciw”

      W ramach programu zdrowotnego pod koniec roku szkolnego wszystkie klasy zorganizują do wyboru wycieczkę rowerową lub pieszą, marszobieg  do najbliższego lasu lub terenu zielonego.

         Podsumowanie programu odbyło się 14 czerwca 2017 r. Inscenizację pt. „ Dbaj o zdrowie i higienę”  przygotowała klasa IV pod kierunkiem wychowawcy pani Doroty Jabłońskiej.

       Wszystkie klasy bardzo dobrze i solidnie wywiązywały się z powierzonych im zadań.

Co miesiąc zbierały punkty. Po rocznym podsumowaniu punktacji pierwsze  miejsce (70 punktów) zajęły następujące klasy: IIA, IIIA, IIIB, VI, drugie miejsce (69 punktów) zajęła klasa IIB, trzecie miejsce (65 punktów) zajęła klasa V , czwarte miejsce (60 punktów) zajęła klasa IV.

       

 

                                                                         Koordynator programu zdrowotnego – Donata Szewczyk