Otwarcie nowej szkoły

Jesteś tu: » Strona startowa » Otwarcie nowej szkoły

Otwarcie nowej szkoły

 

Marzenia się spełniają…

 O tym, że warto realizować marzenia i wcielać w życie ambitne plany
26 marca 2018r. mówiono w Gołębiu wielokrotnie.  Dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego i Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego to szczególny dzień, który zapisze się w historii nie tylko szkoły, ale całej miejscowości. Po wielu latach starań nastąpiło uroczyste otwarcie nowo rozbudowanej szkoły wraz z halą widowiskowo – sportową.

 Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście m.in.: Pan Jarosław Stawiarski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty,  Pan Stanisław Gogacz – Senator RP,  Posłowie na Sejm RP: Pan Krzysztof Szulowski , Pan Krzysztof Głuchowski , Pan Stanisław Żmijan, oraz samorządowcy: Pan Paweł Nakonieczny – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Starosta Powiatu Puławskiego Pan  Witold Popiołek, Pan Krzysztof Brzeziński - Wójt Gminy Puławy, radni Gminy Puławy na czele z Przewodniczącą Panią Dorotą Osiak, sołtysi oraz przedstawiciele różnych instytucji, służb mundurowych, placówek kulturalnych i oświatowych z terenu gminy i powiatu.
Nie zabrakło również uczniów, rodziców i mieszkańców Gołębia.

 

 

Oficjalne otwarcie miało bardzo podniosły i uroczysty charakter. Rozpoczęło się w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Floriana i św. Katarzyny mszą świętą, którą celebrował ksiądz biskup Mieczysław Cisło - Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej. Po mszy świętej wszyscy uczestnicy udali się pod budynek szkoły, gdzie przed głównym wejściem dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. Dalsza część uroczystości odbywała się w hali widowiskowo – sportowej. Gospodarze uroczystości – Pani Danuta Smaga – dyrektor gimnazjum i Pan Krzysztof Gowin – dyrektor szkoły podstawowej przywitali przybyłych gości i podziękowali wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozbudowy szkoły. Szczególne słowa uznania i podziękowania złożyli na ręce radnych i Wójta Gminy Puławy Pana Krzysztofa Brzezińskiego. Po wystąpieniu dyrekcji głos zabrał Pan Wójt Krzysztof Brzeziński, który szczególne podziękowania skierował pod adresem Pani Krystyny Jędrych – Skarbnika Gminy. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Puławy Pani Dorota Osiak wraz z Wójtem Panem Krzysztofem Brzezińskim wręczyli pamiątkowe medale wybite z okazji 45 - lecia gminy Puławy i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uhonorowano nimi księdza biskupa Mieczysława Cisło, ministra Jarosława Stawiarskiego, senatora Stanisława Gogacza i posła Krzysztofa Szulowskiego. Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie krzyży
 i zawieszenie jednego z nich w bibliotece szkolnej. Wójt Gminy przekazał też
na ręce dyrektorów symboliczny klucz do nowej szkoły. Następnie zaprezentowano, przygotowaną przez nauczycielki Panią Katarzynę Ziemską i Panią Dorotę Opolską Maksym, prezentację multimedialną ukazującą kolejne etapy rozbudowy szkoły. Potem nadszedł czas na oficjalne przemówienia zaproszonych gości, którzy nie szczędzili słów uznania i podziwu kierowanych pod adresem włodarzy gminy
i dyrekcji szkół. Na zakończenie w programie artystycznym pięknie zaprezentowali się uczniowie recytujący wiersze oraz szkolny zespół wokalny „Aplauz”, którym opiekują się Pani Dorota Jabłońska i Pan Dariusz Kosmowski.  Galę prowadzili przedstawiciele Rady Rodziców - Pani Joanna Czarnecka i Pan Wojciech Jasiocha. Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się na poczęstunek.

Otwarcie nowo rozbudowanej szkoły w Gołębiu to realizacja marzeń wielu osób, w szczególności wieloletnich dyrektorów placówki Pani Danuty Smagi i Pana Krzysztofa Gowina. Inwestycja zapewnia uczniom i nauczycielom warunki do nauki
i pracy na miarę XXI wieku. Uczniowie mogą teraz korzystać nie tylko
z pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym, ale też przestronnej biblioteki, czterech nowych sal dydaktycznych z zapleczami oraz szatni. Budynek prezentuje się znakomicie a wszyscy użytkownicy cieszą się, że doczekali się spełnienia marzeń.

 

                                                                    Agnieszka Krawczyk nauczycielka j.polskiego