Promocja zdrowia w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu

Jesteś tu: » Strona startowa » Promocja zdrowia w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu

Promocja zdrowia w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Gołębiu

     Szkoła Podstawowa w Gołębiu od 10 lat aktywnie propaguje zdrowie. Realizowany jest pięcioletni program promocji zdrowia „ZDROWY STYL ŻYCIA” (trzecia edycja) we wszystkich klasach naszej szkoły. Koncentruje się wokół następujących zagadnień:

I. Życie bez nałogów

II. Zdrowy styl odżywiania

III. Aktywność ruchowa w życiu człowieka

IV. Bezpieczeństwo w życiu codziennym

V. Higiena mojego ciała i umysłu

 

 

       Program ten jest realizowany przez wszystkich nauczycieli szkoły, pedagoga szkolnego, rodziców oraz lekarza i pielęgniarkę szkolną. Służy on wszechstronnemu rozwojowi uczniów, wyzwala w nich twórczą aktywność i pobudza do działania. Treści, zakres i metody wychowania zdrowotnego uwzględniają oczekiwania uczniów w poszczególnych grupach wiekowych i są dostosowane do ich problemów i potrzeb. Program ten pozwala uczniowi posiąść zdolność samodzielnego dokonywania wyboru właściwych zachowań dla zdrowia własnego i innych ludzi.

        W bieżącym roku szkolnym realizowany jest drugi moduł – Zdrowy styl odżywiania.

 Przeprowadzono wśród uczniów następujące działania:

- Akcja owoc lub warzywo przez cały rok szkolny.

- Sałatki warzywne lub owocowe - reklama, przepis w formie rymowanej

- Realna lub fantastyczna postać z warzyw i owoców - konkurs plastyczny

- Spotkanie ze specjalistami: pielęgniarką szkolną – pogadanka na temat Czy to, co mi najbardziej smakuje jest zdrowe?

- „Dekalog Zdrowego Odżywiania" - układanie zasad zdrowego odżywiania.

- Gazetka klasowa o zdrowym odżywianiu.

- Witamina — reklama, plakat klasowy.

       Zadaniem tego programu jest propagowanie wśród dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych.

    W związku z tym 18 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie z dietetyczką – panią Katarzyną Trybułą, która wygłosiła pogadankę pt. „Uwaga nadwaga”.

  Ponadto w klasach I – III realizowany jest program „Pięć porcji warzyw i owoców”.

Od kilku lat w klasach I – VI trwa akcja „Szklanka mleka”, która cieszy się dużą popularnością.

 

                                                                                                            Donata Szewczyk

                                     autor i koordynator programu zdrowotnego „Zdrowy Styl Życia”