Próbna ewakuacja

Jesteś tu: » Strona startowa » Komunikaty » Próbna ewakuacja

Próbna ewakuacja

Na wypadek, gdyby...

 

- Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.  Oby dziś zdobytego doświadczenia , nie trzeba było w przyszłości nigdy  wykorzystywać – tak podsumowała ewakuację uczniów dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gołębiu  Danuta Smaga.

 

     Poniedziałek 23 maja 2011r. godzina 11.00. W szkole w Gołębiu rozlega się nagle głośny, ciągły sygnał dźwiękowy. To alarm  wzywający wszystkich do opuszczenia budynku. Słychać również syrenę miejscowej OSP.  W szkole trwa  ewakuacja.  Po chwili na sygnale  przyjeżdża bojowy wóz strażacki. Po opuszczeniu szkoły wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli  udają się w bezpieczne miejsca na boisku szkolnym . Nie ma paniki. Wszystko odbywa się sprawnie i zgodnie w obowiązującymi procedurami.                                                     Na szczęście to tylko ćwiczenia…

 

- Bezpieczeństwo  zawsze jest priorytetem, dlatego podejmujemy wiele działań służących zapewnieniu go naszym uczniom.  W przypadku pożaru lub innego zagrożenia ludzie często reagują paniką, przede wszystkim dlatego, że nie wiedzą, jak się zachować, gdzie znajdują się drogi ewakuacji. Zatem takie działanie prewencyjne,  jak przeprowadzenie w dniu dzisiejszym próbnej ewakuacji , wydaje się uzasadnione – wyjaśnia dyrektor Szkoły Podstawowej Krzysztof Gowin.

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego i Publiczne Gimnazjum w Gołębiu                          w sprawach bezpieczeństwa od lat współpracują z Komendą Powiatową Policji w Puławach, Państwową Strażą Pożarną w Puławach , jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołębiu oraz Medycznym Studium Zawodowym. W programie wychowawczym     i profilaktycznym obu szkół znajdują się zapisy dotyczące  nie tylko zagwarantowania,                ale również edukacji uczniów dla bezpieczeństwa. Organizowane są prelekcje, pogadanki, pokazy, nauka udzielania pierwszej pomocy.

  Trening  próbnej ewakuacji  przeprowadzony we współpracy z Ochotniczą Straż Pożarną                           z Gołębia  z pewnością  był dla dzieci i młodzieży dużym przeżyciem i doświadczeniem.                   W ewakuacji brało udział 170 uczniów szkoły podstawowej i 95 uczniów gimnazjum oraz
15 pracowników szkoły. Wszyscy zachowując zasady  bezpieczeństwa, szybko  i sprawnie oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuścili budynek szkoły. Meldunki o przebiegu ewakuacji i ilości ewakuowanych uczniów, dyrektorom obu szkół, złożyli nauczyciele, meldunki złożyli też pracownicy.

Warto podkreślić , że wszyscy wykonali zadanie  z dużym zdyscyplinowaniem.

W ćwiczeniu ewakuacyjnym uczestniczyła jednostka Straży Pożarnej, dla  której ewakuowanie szkoły także było ważnym ćwiczeniem doskonalącym umiejętność prowadzenia akcji                                  i współdziałania  z władzami szkół.

 

Celem ćwiczeń było oswojenie  z sytuacją zagrożenia oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego postępowania w razie pożaru. Wszyscy zgodnie twierdzili, że taka próba była potrzebna, choć nigdy przyszłości  nie chcieliby wykorzystać zdobytego doświadczenia.

 

Agnieszka Krawczyk

Koordynator ds. bezpieczeństwa w PG w Gołębiu