Wizja szkoły

Jesteś tu: » Strona startowa » O szkole » Wizja szkoły

Wizja szkoły

WIZJA  SZKOŁY

 

Nasza szkoła jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą absolwentów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie. Program szkoły ukierunkowany jest na ucznia i jego potrzeby, i możliwości. W pracy dydaktyczno - wychowawczej wykorzystujemy programy kształcenia różnorodnych umiejętności. Uczeń ma możliwość korzystania z najnowocześniejszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija swoje zainteresowania i zdolności na zajęciach pozalekcyjnych (sportowych, teatralnych, komputerowych).

Nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowania i kompetentna kadra pedagogiczna, zaangażowana i odpowiedzialna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

Starania nauczycieli i rodziców idą w kierunku zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i właściwej atmosfery pracy, darzenia ich szacunkiem, zrozumieniem. Rodzice są współorganizatorami życia szkoły.

Szkołą systematycznie współpracuje ze środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami wspomagającymi jej działania, dając dobre świadectwo poprzez osiągnięcia i sukcesy uczniów.

 

 

Szkoła nasza stwarza środowisko, w którym:

  • uczniowie zdobywają wiedzę w sposób najbardziej efektywny, a potrzeby ucznia decydują o wyborze metod nauczania,
  • rozpoznaje się potrzeby uczniów i personelu, a wszystkie wysiłki są skierowane na ich zaspokojenie,
  • profesjonalizm, poziom intelektualny i działania praktyczne są podporządkowane osiąganiu wysokiego poziomu,
  • dziecko czuje się ważne, otoczone opieką i szanowane,
  • dziecko jest zachęcane do dążenia i osiągania doskonałości we wszystkich dziedzinach życia szkolnego z rozwojem duchownym włącznie,
  • dziecko uczy się szacunku, kultywowania tradycji i przekazywania innym uznawanych przez siebie wartości chrześcijańskich,
  • w wysokim stopniu rodzice angażują się w pracę szkoły.