Rada Rodziców 2017/2018

RADA  RODZICÓW  W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

wybrana w tajnych wyborach trójek klasowych

 

  1. Joanna Czarnecka-Misurek  ( Przewodnicząca)
  2. Katarzyna Jońska (Z-ca Przewodniczącej)
  3. Emila Grzęda (Skarbnik)
  4. Łukasz Cywka (Sekretarz)
  5. Magdalena Capała (Członek)
  6. Marta Cybula (Członek)
  7. Anna Rułka (Członek)

 

 

 

SKŁAD   TRÓJEK   KLASOWYCH

KLASA I

 1. Agnieszka Pyt
 2. Łukasz Cywka
 3. Agnieszka Grzechnik

 

KLASA II

      1..  Magdalena Figura

 1. Beata Stawska
 2. Eliza Rozdoba

 

KLASA IVa

 1. Monika Szczur
 2. Barbara Łucjanek
 3. Justyna Stelliga

 

KLASA IV b

 1. Anna Cybula
 2. Anna Rułka
 3. Iwona Markwardt

 

KLASA V a

 1. Magdalena Capała
 2. Beata Osiak
 3. Dagmara Szczerbetka

 

KLASA V b

 1. Katarzyna Jońska
 2. Eliza Rozdoba
 3. Beata Stawska

 

KLASA  VI

 1. Agnieszka Pyra
 2. Justyna Krawczak
 3. Emilia Grzęda

 

KLASA VII

 1. Marta Cybula
 2. Mariola Szczerbetka
 3. Barbara Łucjanek

 

KLASA VIII

      1.  Joanna Czarnecka - Misiurek

 1. Dorota Osiak
 2. Małgorzata Kamola