Rada Rodziców 2019/2020

RADA  RODZICÓW  W  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020

 

  1. Katarzyna Jońska ( Przewodnicząca)
  2. Zbigniew Czarnecki(Z-ca Przewodniczącej)
  3. Katarzyna Kozak (Skarbnik)
  4. Monika Szczur (Sekretarz)
  5. Eliza Rozdoba (Członek)
  6. Agnieszka Pyra (Członek)

 

SKŁAD   TRÓJEK   KLASOWYCH

 

KLASA Ia

 1. Marta Szymczak
 2. Katarzyna Krekora
 3. Emilia Teper

 

KLASA Ib

 1. Cezary Rułka
 2. Katarzyna Kozak
 3. Katarzyna Jóźwiak

 

KLASA II

 1. Małgorzata Kwiatkowska
 2. Zbigniew Czarnecki
 3. Natalia Szczebetka

 

KLASA III

      1..  Magdalena Figura

 1. Beata Stawska
 2. Eliza Rozdoba

 

KLASA Va

 1. Monika Szczur
 2. Joanna Gibaszek
 3. Justyna Stelliga

 

KLASA V b

 1. Joanna Kamola
 2. Anna Rułka
 3. Iwona Markwardt

 

KLASA VI a

 1. DorotaCapała
 2. Beata Osiak
 3. Ewa Jabłonowska

 

KLASA VI b

 1. Katarzyna Jońska
 2. Krzysztof Motyczyński
 3. Beata Stawska

 

KLASA  VII

 1. Agnieszka Pyra
 2. Agnieszka Kozak
 3. Emilia Grzęda

 

KLASA VIII

 1. Marta Cybula
 2. Mariola Szczerbetka
 3. Ewa Jabłonowska