Kształcenie na odległość

 

Konsultacej dla uczniów IV- VII

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

 

L.p.

Nazwisko i imię

nauczyciela

Dzień

Godzina

1.

Jamróz Małgorzata

środa

9.00-12.00

2.

Kopeć Joanna

poniedziałek

9.00-13.00

3.

Kiełpińska Jolanta

wtorek

Konsultacje dla kl.VIII

Drodzy Rodzice
W związku z możliwością organizacji na terenie szkoły konsultacji dla uczniów klas VIII
od 25 maja 2020 r. zwracamy się z prośbą o wypełnienie. oświadczenia udziału dziecka w tych zajęciach. Uczestnictwo w tych zajęciach nie zwalnia z realizacji podstawy programowej...

KnO po 25 maja

 

                                                                            Gołąb, dn. 18 maja 2020 r

 

                                   Drodzy Rodzice,

 

W związku z...

Kształcenie na odległość

Zasady Kształcenia na Odległość w Szkole Podstawowej w Gołębiu.

ZASADY KSZTAŁECNIA NA ODLEGOŁOŚĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W GOŁĘBIU

1.Podstawowym sposobem komunikowania się jest dziennik elektroniczny. Dopuszcza się inne sposoby kontaktu z uczniem takie...