Rada Rodziców 2020/2021

RADA  RODZICÓW  W  ROKU  SZKOLNYM  2020/2021

 

 1. Katarzyna Jońska ( Przewodnicząca)
 2. Magdalena Figura  (Z-ca Przewodniczącej)
 3. Joanna Kamola (Skarbnik)
 4. Sylwia Chabora (Sekretarz)
 5. Aneta Beczek (Członek)
 6. Katarzyna Gowin (Członek)
 7. Ujazdowska Agnieszka (Członek)

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

 

 1. Marta Motyczyńska – przewodnicząca
 2. Justyna Krawczak – członek
 3. Renata Zawada – członek

 

KLASOWE RADY RODZICÓW

 

KLASA I

 1. Małgorzata Rusiecka
 2. Sylwia Chabora
 3. Katarzyna Gowin

 

KLASA IIa

 1. Marta Szymczak
 2. Katarzyna Krekora
 3. Karolina Kozieradzka

 

KLASA IIb

 1. Katarzyna Kozak
 2. Cezary Rułka
 3. Renata Zawada

 

KLASA III

 1. Natalia Szczerbetka
 2. 2.      Aneta Beczek
 3. Agnieszka Ujazdowska

 

KLASA IV

      1.    Beata Stawska

 1. Magdalena Figura
 2. Małgorzata Kozak

 

KLASA VI a

 1. Monika Szczur
 2. Dorota Łukasiewicz
 3. Justyna Stelliga

 

KLASA VI b

 1. Joanna Kamola
 2. Anna Rułka
 3. Iwona Markwardt

 

KLASA VII a

 1. Dorota Capała
 2. Anna Gut Malinowska
 3. Beata Stawska

 

KLASA VII b

 1. Katarzyna Jońska
 2. Marta Motyczyńska
 3. Beata Stawska

 

KLASA  VIII

 1. Agnieszka Pyra
 2. Agnieszka Kozak
 3. Justyna Krawczak